Academia de Stiinte a Moldovei

Adunarea generală a cercetătorilor titulari ai IMB
La data de 20 noiembrie 2018, ora 15.00, în sala de ședințe (nr. 352, etajul 3, str. Academiei, 1) va avea loc Adunarea generală a cercetătorilor titulari ai Institutului de Microbiologie ș...

Conferinţa de Biotehnologie microbiană, ediţia IV

La 11 -12 octombrie 2018 la Chişinău şi-a Å£inut lucrările ConferinÅ£a ŞtiinÅ£ifică InternaÅ£ională de Biotehnologie Micobiană, organizatÄ...