Academia de Stiinte a Moldovei

Seminar stiintific de profil la specialitatea 167.01 – Biotehnologie, Bionanotehnologie

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie vă informează că la 14 decembrie 2017, ora 14.00 în cadrul Seminarului Științific de Profil la specialitatea 167.01 – Biotehnologie, Bionanotehnologie va fi pusă în discuție teza de doctor în științe biologice cu tema:

„TEHNOLOGIE DE OBȚINERE A Β-GLUCANILOR DIN LEVURI”

Autor: CHISELIȚA Natalia, cercetător științific în laboratorul Biotehnologia levurilor

Conducător științific: AGAFIA USATÎI, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător

Adunarea generală a cercetătorilor titulari ai IMB
La data de 20 noiembrie 2018, ora 15.00, în sala de ședințe (nr. 352, etajul 3, str. Academiei, 1) va avea loc Adunarea generală a cercetătorilor titulari ai Institutului de Microbiologie ș...

Conferinţa de Biotehnologie microbiană, ediţia IV

La 11 -12 octombrie 2018 la Chişinău şi-a ţinut lucrările Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de Biotehnologie Micobiană, organizat...