Academia de Stiinte a Moldovei

Seminar stiintific de profil la specialitatea 167.01 – Biotehnologie, Bionanotehnologie

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie vă informează că la 14 decembrie 2017, ora 14.00 în cadrul Seminarului Științific de Profil la specialitatea 167.01 – Biotehnologie, Bionanotehnologie va fi pusă în discuție teza de doctor în științe biologice cu tema:

„TEHNOLOGIE DE OBȚINERE A Β-GLUCANILOR DIN LEVURI”

Autor: CHISELIȚA Natalia, cercetător științific în laboratorul Biotehnologia levurilor

Conducător științific: AGAFIA USATÎI, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător

Conferinţa de Biotehnologie microbiană, ediţia IV, Chişinău 11-12 octombrie 2018

Anul acesta Conferinta Ştiinţifică Internatională de Biotehnologie Micobiana, la a IV–a sa editi...