Academia de Stiinte a Moldovei

AVIZ

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie vă informează că la 19 ianuarie 2018, ora 13.00 în cadrul Seminarului Științific de Profil la specialitatea 167.01. Biotehnologie, Bionanotehnologie va fi pusă în discuție teza de doctor în științe

Seminar stiintific de profil la specialitatea 167.01 – Biotehnologie, Bionanotehnologie

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie vă informează că la 14 decembrie 2017, ora 14.00 în cadrul Seminarului Științific de Profil la specialitatea 167.01 – Biotehnologie, Bionanotehnologie va fi pusă în discuție teza de doctor în științe biologice cu tema:

„TEHNOLOGIE DE OBȚINERE A Β-GLUCANILOR DIN LEVURI”

Autor: CHISELIȚA Natalia, cercetător științific în laboratorul Biotehnologia levurilor

Conducător științific: AGAFIA USATÎI, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător

Seminar ştiinţific de profil la specialitatea 167.01. Biotehnologie, Bionanotehnologie

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie vă informează că la 19 ianuarie 2018, ora 13.00 în cadrul Seminarului Științific de Profil la specialitatea 167.01. Biotehnologie, Bion...