Academia de Stiinte a Moldovei

Seminar ştiinţific de profil la specialitatea 167.01. Biotehnologie, Bionanotehnologie


Institutul de Microbiologie și Biotehnologie vă informează că la 19 ianuarie 2018, ora 13.00 în cadrul Seminarului Științific de Profil la specialitatea 167.01. Biotehnologie, Bionanotehnologie va fi pusă în discuție teza de doctor în științe biologice cu tema:

„TULPINI AUTOHTONE NOI DE STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS ȘI UTILIZAREA LOR PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE FERMENTATE”

Autor: CARTAȘEV ANATOLI, cercetător științific, laboratorul de biotehnologii alimentare, IP IȘPHTA

Conducător științific: RUDIC VALERIU, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician

Adunarea generală a cercetătorilor titulari ai IMB
La data de 20 noiembrie 2018, ora 15.00, în sala de ședințe (nr. 352, etajul 3, str. Academiei, 1) va avea loc Adunarea generală a cercetătorilor titulari ai Institutului de Microbiologie ș...

Conferinţa de Biotehnologie microbiană, ediţia IV

La 11 -12 octombrie 2018 la Chişinău şi-a ţinut lucrările Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de Biotehnologie Micobiană, organizat...