Academia de Stiinte a Moldovei

DECERNAREA PREMIILOR „CRISTALUL CALITĂȚII” ÎN DOMENIUL CERCETĂRII

La 21 iunie 2019 Agenția Națională a Calității în Educație și Cercetare a decernat diplome de gradul I,II și III celor mai bune teze de doctorat susținute în anul 2018.
Diploma de excelență  de gradul I în domeniul științelor naturii și ale vieții a fost decernată colegei noastre Natalia Chiselița pentru lucrarea ”Tehnologie de obținere a beta-glucanilor din levuri”, conducător științific profesor cercetător Agafia Usatîi.
Aducem sincere felicitări colegelor noastre din laboratorul Biotehnologia levurilor cu urări de noi realizări pentru viitor! 

Ziua Internationala a Microorganismelor 2019

La 17 septembrie 2019, IMB în colaborare cu Societatea de Microbiologie din Moldova, își propune să participe la celebrarea Zilei Internaționale a Microorganismelor prin organ...

Microbiologii lumii avertizează


Societatea de Microbiologie din Moldova semmnează Declarația de Consens, care proclamă rolul primordial al microorganismelor pentru un viitor durabil ...

DECERNAREA PREMIILOR „CRISTALUL CALITĂȚII” ÎN DOMENIUL CERCETĂRII

La 21 iunie 2019 Agenția Națională a Calității în Educație și Cercetare a decernat diplome de gradul I,II și ...