Academia de Stiinte a Moldovei

14.00.15 - Anatomie patologică

Cursul de morfopatologie studiază substratul material al bolii, alcătuind subiectul nozologiei. Preconizează cunoaşterea etiologiei şi patogeniei, necesare pentru a pătrunde in esenţa bazelor teoretice ale medicinii, pentru un studiu mai aprofundat al manifestărilor clinice si morfologice ale bolii si folosirea acestor cunoştinţe in practica cotidiana a medicului.

Sarcinile principale a acestui curs sunt studierea:
• Patologiei celulare si proceselor generale comune care determină expresia morfologica a bolii;
• Etiologiei, patogenezei si morfologiei bolii la diferite etape de evoluţie (morfogeneza), principiile structurale ale vindecării, complicaţiile, consecinţele si prognosticul bolii;
• Morfologiei si mecanismelor proceselor de adaptare si compensare ca răspuns la acţiunea factorilor patogeni in conformitate cu variabilitatea mediului ambiant;
• Modificărilor bolii, care apar in rezultatul schimbării condiţiilor de viata si tratament (patomorfoza), inclusiv si in rezultatul manipulărilor terapeutice si de diagnostic (patologia terapiei);
• Serviciului morfopatologic, sarcinile lui in sistemul ocrotirii sănătăţii, formele de organizare practica si rezolvarea acestor probleme trasate.
Confruntarea manifestărilor morfologice si clinice ale bolii la toate etapele de evolutie, permite de a cultiva studenţilor deprinderi in analiza clinico-anatomică, analiza şi sinteza manifestărilor bolilor pentru diagnostic si tălmăcirea corecta a acestor mecanisme (fenomene).
Stedierea cursului se efectuează pe baza sintezei materialului ştiinţific de pe poziţiile realizărilor filozofiei, medicinei, biologiei, geneticii, imunologiei, chimiei si a fizicii, cu folosirea metodelor morfologice contemporane (microscopia electronica, imunohistochimia, autoradiografia, histochimia si citochimia).
Studierea morfopatologiei include trei compartimente:
• Morfopatologia generala, in care se face cunoştinţă cu patologia celulei si procesele patologice generale, caracteristice intr-o măsura oarecare pentru toate bolile;
• Cursul special de morfopatologie in care se studiază particularităţile etiologice, patogenetice si morfologice ale bolilor (nozologia morfopatologică);
• Morfopatologia clinica, predestinată interpretării clinice a rezultatelor cercetărilor bioptice, materialului de operaţie si necropsic, studierea principiilor despre diagnoza, pentru a familiariza cu activitatea medicului morfopatolog in instituţiile curative.
Morfologia generala se studiază concomitent cu disciplinele medico-biologice şi cu propedeutica bolilor interne.

Descarcă programa

Conferinţa de Biotehnologie microbiană, ediţia IV, Chişinău 11-12 octombrie 2018

Dragi colegi, cu deosebită plăcere vă invităm la cea de-a IV-a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale de Biotechnologie Microbian...