Academia de Stiinte a Moldovei

Cojocari Anjela

Cojocari Anjela

Grad stiintific: Doctor in ştiinţe biologice
Activitatea pofesionala:
Cercetător stiintific superior in Laboratorul Ficobiotehnologie al IMB al AŞM

Studii si stagii profesionale:
2006
Teza de doctorat “Particularităţile fiziologo-biochimice şi biotehnologice ale tulpinii Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 – sursă de substanÅ£e bioactive”
1984 - 1989 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de biologie şi pedologie

Domeniile de activitate ştiinţifică:
Ficobiotehnologie.
Sinteza orientată a principiilor bioactive de către cianobacterii şi microalge.
Elaborarea tehnologiilor de obţinere a biomasei microalgale cu conţinut sporit de substanţe biologic active.
Elaborarea tehnologiilor de obţinere a preparatelor de origine microalgală

Resultate:
30 lucrari stiintifice, inclusiv articole, teze, brevete de invenţii;
Diploma de merit al AŞM (2007);
Medalii şi menţiuni la saloanele naţionale şi internaţionale de inventică Chişinău, Brussels, EUREKA; Iaşi, INVENTICA; Pittsburgh, INPEX; Geneva.

Limbi straine: rusa – fluent, franceza, engleza – intermediar