Academia de Stiinte a Moldovei

Rezultatele obţinute


• A fost demonstrată posibilitatea inducerii sintezei acizilor graşi polienici deficitari γ-linolenic de către Spirulina platensis şi eicosapentaenoic de către Porphyridium cruentum, cu utilizarea compuşilor coordinativi în calitate de stimulatori.
• Au fost elaborate procedee de obţinere a biomasei microalgale cu un conţinut sporit de acizi graşi omega-3, omega-6, valoroşi din punctul de vedere al producerii deficitare şi al utilizării farmaceutice.
• A fost, în premieră, aplicat etanolul de diferite concentraţii în calitate de solvent optimal pentru extragerea componentelor antioxidative din Porphyridium şi Spirulina.
• A fost stabilit că acţiunea antioxidativă a componentelor algale se realizează în baza mecanismului donor de electroni.
• A fost creat un nou preparat cu proprietăţi normolipemiante şi antiaterogene pe baza principiilor bioactive din biomasa cianobacteriei Spirulina platensis destinat utilizării în tratamentul profilactic şi simptomatic al maladiilor sistemului cardiovascular. Preparatul este constituit din 3 componente: BioR, polizaharide sulfatate şi fosfolipide esenţiale, excipienţi farmaceutici acceptaţi.
• În baza tehnologiilor elaborate a fost produs preparatul Soluţie alcoolică BioR-Fier 10mg/ml şi/sau 50mg/ml şi a capsulelor Ferribior 5mg.
• Au fost elaborate schemele tehnologice de obţinere a produselor nutraceutice "SpiruCrom" şi "SpiruFier" care au drept perspectivă utilizarea lor în profilaxia şi tratamentul maladiilor legate de disfuncţii ale sistemului imunitar şi metabolice cum ar fi daibetul zaharat , anemia, ş. a.
• Au fost elaborate procedeele de obţinere prin sinteza dirijată a biomasei de cianobacteria Spirulina platensis îmbogăţite cu iod, selen, germaniu, crom, precum şi alte substanţe bioactive cu proprietăţi antioxidante.
• Au fost propuse tehnologiilede obţinere a suplimentelor alimentare şi remediilor medicamentoase, precum şi a biopreparatelor cu efect antioxidant în baza biomasei de spirulină.
• A fost efectuată separarea şi purificarea ficobiliproteinelor şi enzimei SOD din biomasa de spirulină obţinută conform procedeelor elaborate
• A fost realizată toxicitatea nanoparticulelor ZnSe, CdSe, ZnS pentru culturile de sprulină și porfiridium
• A fost stabilită modalitatea optimă de utilizare a culturilor Porphyridium cruentum şi Nostoc linckia în scopul solubilizării metalelor din șlamul rezultat de la solubilizarea alcalină a uraniului prin aplicarea oxidării preventive a nămolului şi aplicarea mediului bazic care asigură un procent înalt de bioacumulare.
• A fost propus modelul de modificare a statutului oxidativ al Porphyridium cruentum prin acţiunea metalocomplexelor cobaltului cu dioximinele în scopul obţinerii biomasei cu activitate antioxidantă totală înaltă