Academia de Stiinte a Moldovei

Teze susţinute


Din momentul creării în laboratorul Ficobiotehnologie au fost susţinute

1 teză de doctor habilitat în biologie:

Şalaru Victor (1996)
„Почвенные водоросли естественных и искусственных фитоценозов Республики Молдова”.

16 teze de doctor în biologie:

Miscu Vera (2010)
” Biotehnologii de obţinere a preparatelor pe bază de astaxantină din Haematococcus pluvialis Flotow CNM-AV-05”.

Ciuhrii Veaceslav
(2010)
„Biotehnologia obţinerii formei medicamentoase pentru tratarea hiperplaziei benigne de prostată”

Bivol Cezara (2010)
”Particularităţile fiziologo-biochimice şi de cultivare ale microalgei verzi Dulaiella salina – sursă valoroasă de substanţe bioactive”.

Savin Angela (2009)
„Studiul acţiunii antifungice a unor preparate autohtone de origine vegetală”.

Efremova Nadejda (2009)
”Elaborarea procedeelor de obţinere a preparatelor antioxidante pe baza substanţelor bioactive ale cianobacteriilor şi microalgelor”.

Elenciuc Daniela (2008)
“Studiul modificării componenţei biochimice a cianobacteriei Spirulina platensis la cultivarea în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cr(III)”

Zosim Liliana (2007)
„Biotehnologia cultivării spirulinei şi obţinerii produselor cu conţinut prognozat de fier şi de alte substanţe bioactive valoroase”.

Cojocari Angela (2006)
„Particularităţile fiziologo-biochimice şi biotehnologice ale tulpinii Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 - sursă de substanţe bioactive”

Rudi Ludmila
(2006)
„Sinteza orientată a acizilor graşi de către cianobacteria Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. CNM-CB-01 şi microalga Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 şi procedee de obţinere a preparatelor lipidice”

Darii Victoria (2006)
„Biotehnologia obţinerii imunomodulatorului BIORSpI şi studierea acţiunii lui asupra reactivităţii imunologice şi rezistenţei naturale „in vitro” la bolnavii cu tuberculoză pulmonară”

Chiriac Tatiana (2003)
“Biotehnologia cultivării spirulinei şi obţinerii produselor cu conţinut prognozat de zinc şi principii bioactive valoroase”.

Ghelbet Viorica (2003)
„Endo- şi exopolizaharidele algei roşii Porphyridium cruentum CNM-AR-01. Biotehnologii de obţinere şi perspective de utilizare.”

Nartea Ecaterina (2001)
“Sinteza microbiană a enzimelor lipolitice şi elaborarea procedeelor de obţinere a lor”.

Dudnicenco Tatiana (2001)
„Particularităţile morfo-fiziologice, biochimice şi biotehnologice ale microalgei verzi Haematococcus pluvialis Flotow-CNM-AV-05”

Cepoi Liliana (1995)
“Particularităţile fiziologo-biochimice de cultivare a algei roşii Porhyridium cruentum CNM-AR-01- sursă de substanţe bioactive”

Codreanu Svetlana (1995)
“Sinteza orientată a cianocobalaminei şi porfirinelor de către bacteriile propionice”.