Academia de Stiinte a Moldovei

Metodele de cercetare

 • Metode specifice de cultivare a microalgelor şi cianobacteriilor.
• Metode de determinare a productivităţii microalgelor şi cianobacteriilor (gravimetrice, fotocolorimetrice)
• Metode spectrofotometrice adaptate și optimizate de determinare a componenței biochimice a biomasei microalgale (proteine, hidrați de carbon, lipide, pigmenți, fenoli)
• Metoda de extragere a substanțelor biologic active (proteine, lipide și fracțiile lipidice, pigmenți) din biomasa microalgelor
• Metode de cromatografie gaz-lichidă şi in strat subÅ£ire pentru determinarea lipidelor şi a acizilor graşi.
• Metode nespecifice de determinare a activităţii antioxidante (testul DPPH, ABTS, Prieto)
• Metode specific de determinare a activităţii antioxidante (testul oxidarea lipoproteinelor cu densitate joasă.)
• Metode de planificare a experienÅ£elor şi prelucrare statistică a datelor (Mаксимов, 1980; Доспехов, 1985).