Academia de Stiinte a Moldovei

Publicaţii

1. RUDIC, V.; BULIMAGA, V.; EFREMOVA, N.; DJUR, S.; ELENCIUC, D.; LOZAN, V. The utilisation of some coordinative compounds of V(IV) and Co(III) as regulators of the content of bioactive substances with antioxidant properties at Spirulina platensis. The Annals of Oradea University, Biology Fascicle”, Tom XVIII/1, pp 53-59 (ISSN: 1224-5119; CNCSIS B+, BDI THOMSON, CABI, ExLibris; Copernicus).
2. RUDIC, V.; CEPOI, L.; RUDI, L.; CHIRIAC, T.; NICORICI, A.; TODOSICIUC, A.; GUTSUL, T. Synthesis of CdSe nanoparticles and their effect on the antioxidant activity of Spirulina platensis and Porphyridium cruentum. International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. Chişinău. Republic of Moldova, 7-8 of July, 2011. P.354-356.
3. CEPOI, L; GUTSUL. T.; MISCU, V.; RUDI, L.; IAŢCO, I.; CHIRIAC, T.; TODOSICIUC, A. Antioxidant activity of the system astaxanthine-nano Ag. NANO-2011, Coperation and Networking of Universities and Reseach. Kishinev, 2011. Program and Abstract Book. p.15.
4. RUDIC, V.; CEPOI, L.; RUDI, L.; CHIRIAC, T.; GUŢU, T.; NICORICI, A.; TODOSICIUC, A. Aprecierea efectelor nanoparticulelor CdSe asupra proceselor de protecţie antioxidantă la microalge şi cianobacterii. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane”. Chişinău, 6-8 iulie 2011, p. 95-96.
5. IAŢCO, Iu.; CEPOI, L.; RUDI, L.; CHIRIAC, T.; COJOCARI, A.; MISCU, V. Bioaccumulation of microelements and metal recovery using cianobacteria and microalgae from slurry resulting from alkaline leaching of uranium from ore. Second International Congress on Sustainability Science and Engineering. Tucson. Arizona. January 9-12, 2011. p.64-65.
6. CEPOI, L.; MISCU, V.; RUDI, L.; CHIRIAC, T.; SADOVNIC, D.; IATCO, I.; RUDIC, V. Procedee noi de sporire a nivelului de acumulare a unor bioelemente antioxidante în biomasa microalgei verzi Haematococcus pluvialis. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2011, nr.1 (310), 128-134. ISSN 1857-064X.
7. ANISHCHENKO, I., LAPA, S., CEPOI, L., VOLOSSHCHIUK, N., BONDAR, T., KOSHEVSKYI, I., GONCHARENKO, N., GRYGANSKYI, A., KABALUK, T. The use and regulation of microbial pesticides worldwide. Ukraine, Russia, and Moldova. In: KABALUK, J.T.; ANTONET, M.; SVIRCEV, M.; GOETTEL, S; WOO, S. G.eds. The use and regulation of microbial pesticides in Representative Jurisdictions Worldwide. IOBC Global, 2010, 35-41 (www. IOBC-Global.org.).
8. CEPOI, L.; RUDI, L.; MISCU, V.; COJOCARI, A.; CHIRIAC, T.; SADOVNIC, D. Antioxidant activity of ethanol extracts from Spirulina and Nostoc. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr.2 (311), 169-175. ISSN 1857-064X.
9. RUDIC, V.; CEPOI, L.; RUDI, L.; CHIRIAC, T.; MISCU, V.; COJOCARI A.; SADOVNIC, D.; CIUHRII, V. Evaluarea capacităţii unor remedii naturiste de a contracara oxidarea lipidelor in vitro. Medicina alternativă. Fiziologie clinică şi metode de tratament. 2010, 15, 16-24. ISSN 1857-0844.
10. RUDIC, V.; RUDI, L.; BULIMAGA, V.; CEPOI, L.; CHIRIAC, T.; COJOCARI, A.; MISCU, V.; IAŢCO, I. Tehnologie de obţinere a complexului de fosfolipide esenţiale din biomasa de spirulină. Intellectus. 2010, nr.1, p.73-77. ISSN 180-7070.
11. CEPOI L., RUDI L., MISCU V., COJOCARI A., CHIRIAC T., SADOVNIC D. Antioxidative activity of ethanol extracts from Spirulina platensis and Nostoc linckia by various methods. In: The Annals of Oradea University, Biology Fascicle”, Tom XVI/2, pp 43/48 (ISSN: 1224-5119; CNCSIS B+, BDI THOMSON, CABI, ExLibris; Copernicus).
12. MISCU V. Acumularea astaxantinei în biomasa Haematococcus pluvialis la cultivare pe mediu cu compuşi coordinativi ai Fe(III) cu aminoacizii. Buletinul Academiei de Ştiinţe, Ştiinţele vieţii, Chişinău, 2009, nr.3(309), p.143-150.
13. MISCU V., RUDI L., CEPOI L., CHIRIAC T., COJOCARI A., RUDIC V. Activitatea antioxidantă şi antiradicalică a extractului etanolic de astaxantină. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, nr. 3 (309), p.127-136. (ISSN1857-064X).