Academia de Stiinte a Moldovei

Teze susţinute


CHISELIŢA Oleg. „Caracterele fiziologo-biochimice ale unor drojdii vinicole şi procedee de obţinere a bioproduselor valoroase”, specialitatea 03.00.07 – Microbiologie. Teză de doctor în biologie, 2010.

MOLODOI Elena. „Biotehnologii de cultivare a drojdiilor şi de obţinere a preparatelor sterolice”, specialitatea 03.00.23 – Biotehnologie. Teză de doctor în biologie, 2009.

TOPALĂ Lilia. „Sinteza orientată a fosfolipidelor la drojdii şi elaborarea modelului de preparare a liposomelor”, specialitatea 03.00.07 – Microbiologie. Teză de doctor în biologie, 2006.

CHIRIŢA Elena. „Sinteza orientată a carotenoidelor de către drojdii şi perspectiva utilizării lor”, specialitatea 03.00.23 – Biotehnologie. Teză de doctor în biologie, 2005.

USATÎI Agafia. „Bazele fiziologo-biochimice şi biotehnologice de cultivare a drojdiilor oleogene şi obţinere a preparatelor bioactive”, specialitatea 03.00.23 – Biotehnologie. Teză de doctor habilitat în biologie, 2002.

BURŢEVA Svetlana. „Substanţe biologic active ale streptomicetelor (biosinteza, proprietăţile, perspectivele utilizării)”, specialitatea 03.00.23 – Biotehnologie. Teză de doctor habilitat în biologie, 2002.

CALCATINIUC Aurica. „Biosinteza lipidelor de către drojdia Sporobolomyces pararoseus CNM -YS- 01 şi perspectivele utilizării lor”, specialitatea 03.00.07 – Microbiologie. Teză de doctor în biologie, 2001.

RASTIMEŞINA Ina. „Sinteza orientată a substanţelor bioactive de către tulpina Streptomyces canosus CNM-71 şi perspectivele utilizării lor”, specialitatea 03.00.07 – Microbiologie. Teză de doctor în biologie, 2001.

TODERAŞ Albina. „Particularităţile fiziologo-biochimice şi biotehnologice ale tulpinii Streptomyces masasporeus 36 ca producător al substanţelor bioactive”, specialitatea 03.00.07 – Microbiologie. Teză de doctor în biologie, 2000.

Seminar stiintific de profil la specialitatea 163.04 – Microbiologie
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM Vă informează că la 15 decembrie 2017, ora 13:00 în cadrul Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 163.04 – Mic...

Seminar stiintific de profil la specialitatea 167.01 – Biotehnologie, Bionanotehnologie

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie vă informează că la 14 decembrie 2017, ora 14.00 în cadrul Semina...