Academia de Stiinte a Moldovei

Informaţii generale


Informaţii generale

Laboratorul Oleobiotehnologie a fost fondat
în a. 1990 în cadrul Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Direcţii de cercetare:
- Biotehnologii de obţinere din drojdii a principiilor bioactive - lipide, fosfolipide, steroli, acizi graşi, carotenoide, carbohidraţi, cu utilizări în industria farmaceutică, alimentară, cosmetologie, zootehnie, etc.
- Biotehnologii pentru conversia deşeurilor vinicole în produse utile.

Obiective specifice:
- Selectarea tulpinilor înalt producătoare de substanţe biologic active.
- Elaborarea procedeelor de cultivare dirijată a drojdiilor cu scopul obţinerii în biomasă a cantităţilor maximale de principii bioactive.
- Optimizarea mediilor de cultură care asigură productivitatea şi biosinteza maximă a principiilor bioactive de către tulpinile selectate.
- Perfecţionarea şi elaborarea procedeelor noi de extracţie şi analiză a principiilor bioactive din biomasa microbiană.
- Elaborarea tehnologiilor de obţinere a produselor bioactive în baza drojdiilor.
- Valorificarea bioproduselor din drojdii în diverse domenii ale economiei ţării.

Metodologia cercetării ştiinţifice.
Cercetările se bazează pe utilizarea metodelor microbiologice de selectare, izolare şi determinare a caracterelor fiziologo-biochimice şi biotehnologice a drojdiilor [Kreger-van-Rij, 1984; Anghel, 1991; Barnett et al.,2000], metodelor de determinare a principiilor bioactive, în particular a carbohidraţilor totali, mananilor, glucanilor [Dey, P.M. & Harborne, J.B. 1993; Thammakiti et al., 2004], proteinelor [Lowry, 1951], lipidelor [Kates, 1986; Usatîi, et al., 2002]; ergosterolului (Лукницкий,1997; Usatîi et al., 2008), altor substanţe biologic active; mediilor de nutriţie utilizate la cultivarea drojdiilor şi substanţelor folosite ca stimulatori, precursori şi inductori ai proceselor de sinteză la drojdii [Kiran et al., 2005; Hong-Zhi Liu et al., 2009].

Echipament de laborator
Microscop BIOLAR, Bioreactor 5 l, Incubatoare, Agitatoare, Spectrofotometru, Fotocolorimetru KФK -3, Milicrom -2, Cromatograf gaz-lichid, Fotocolorimetru KФK -3, Rotavapor Laborota 4000 eco Heidolph, Sterilizator ГЛ 40 МО, Etuvă de vacuum, Balanţă de precizie AQT-250, pH-metru portabil WTW 315i, Centrifugi MPW-310.Ziua Internationala a Microorganismelor 2019

La 17 septembrie 2019, IMB în colaborare cu Societatea de Microbiologie din Moldova, își propune să participe la celebrarea Zilei Internaționale a Microorganismelor prin organ...

Microbiologii lumii avertizează


Societatea de Microbiologie din Moldova semmnează Declarația de Consens, care proclamă rolul primordial al microorganismelor pentru un viitor durabil ...

DECERNAREA PREMIILOR „CRISTALUL CALITĂȚII” ÎN DOMENIUL CERCETĂRII

La 21 iunie 2019 Agenția Națională a Calității în Educație și Cercetare a decernat diplome de gradul I,II și ...