Academia de Stiinte a Moldovei

Potenţialul ştiinţific

  Cercetători ştiinţifici
  USATÎI Agafia, doctor habilitat în biologie, prof.cercet., şef laborato


  Activitate de cercetare:
  - Microbiologie: cultivarea microorganismelor, sisteme de control şi dirijare a proceselor biosintetice la microorganisme.
  - Biotehnologie: domeniul produse biologic active microbiene, tehnici de obţinere, separare şi analiză a principiilor bioactive microbiene.
  Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 224 lucrări ştiinţifice, inclusiv 5 monografii, 85 articole în reviste şi culegeri de specialitate de talie internaţională şi republicană, 10 regulamente de laborator şi recomandări metodice, 14 brevete de invenţii.
  Realizările ştiinţifice au fost expuse la Saloanele Mondiale de Invenţii, Tehnologii şi Produse noi din Geneva, Bruxelles, Bucureşti, Iaşi, Chişinău şi menţionate cu medalii de aur, argint şi bronz.
  Distincţii:
  - Diplomă de Onoare a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2004, 2007)
  - Diplomă de gradul întâi a Guvernului Republicii Moldova (2006)
  - Medalia Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei „60 de ani a A.Ş.M.” (2006)
  - Diplomă a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (2007)
  Cunoaşterea limbilor: română, rusă, franceză. (usatyi.agafia@gmail.com)

  TOPALĂ Lilia, doctor în biologie, cercetător ştiinţific superior.
  Activitate de cercetare:Microbiologie, specializare în domeniul biologiei drojdiilor, sintezei orientate a fosfolipidelor. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 47 lucrări ştiinţifice, inclusiv 22 articole, 4 brevete de invenţie.
  Distincţii: Laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, anul 2004.
  Cunoaşterea limbilor: română, rusă, franceză. (lilia.t@mail.md)

  MOLODOI Elena, doctor în biologie, conf. cercet.
  Activitate de cercetare:Biotehnologie, specializare în domeniul biologiei drojdiilor, sintezei orientate a sterolilor şi carbohidraţilor. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 25 lucrări ştiinţifice, inclusiv 15 articole, 5 brevete de invenţie.
  Distincţii: Diplomă de gradul întâi a Guvernului Republicii Moldova (2006)
  Cunoaşterea limbilor: română, rusă, franceză.(biotehnol_asm@mail.ru)

  EFREMOVA Nadejda, doctor în biologie, conf. cercet.
  Activitate de cercetare: Biotehnologie, specializare în domeniul sintezei orientate a carbohidraţilor şi enzimelor antioxidante. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice, inclusiv 7 articole, 2 brevete de invenţie.
  Cunoaşterea limbilor: română, rusă, engleză (efremova.nadejda@gmail.com)

  CHISELIŢA Natalia, cercetător ştiinţific stagiar.
  Activitate de cercetare: Biochimie, specializare în domeniul biochimiei drojdiilor. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice, inclusiv 8 articole, 3 brevete de invenţie.
  Cunoaşterea limbilor: română, rusă, engleză, portugheză. (chiselita@mail.ru)

  CEBOTARENCO Silvia, cercetător ştiinţific stagiar.
  Activitate de cercetare: Microbiologie, specializare în domeniul cultivării dirijate a microorganismelor.

  FULGA Ludmila, cercetător ştiinţific stagiar
  Activitate de cercetare: Biotehnologie, specializare în domeniul sintezei orientate a carbohidraţilor.

  BORISOVA Tamara, specialist microbiolog coordonator
  Activitate de cercetare: Microbiologie, specializare în domeniul cultivării dirijate a drojdiilor şi biosintezei orientate a lipidelor.
  Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 77 lucrări ştiinţifice, inclusiv 23 articole, 6 brevete de invenţie.
  Cunoaşterea limbilor: română, rusă, ucraineană.

Ziua Internationala a Microorganismelor 2019

La 17 septembrie 2019, IMB în colaborare cu Societatea de Microbiologie din Moldova, își propune să participe la celebrarea Zilei Internaționale a Microorganismelor prin organ...

Microbiologii lumii avertizează


Societatea de Microbiologie din Moldova semmnează Declarația de Consens, care proclamă rolul primordial al microorganismelor pentru un viitor durabil ...

DECERNAREA PREMIILOR „CRISTALUL CALITĂȚII” ÎN DOMENIUL CERCETĂRII

La 21 iunie 2019 Agenția Națională a Calității în Educație și Cercetare a decernat diplome de gradul I,II și ...