Academia de Stiinte a Moldovei

Teze susţinute


CHISELIŢA Oleg. „Caracterele fiziologo-biochimice ale unor drojdii vinicole şi procedee de obţinere a bioproduselor valoroase”, specialitatea 03.00.07 – Microbiologie. Teză de doctor în biologie, 2010.

MOLODOI Elena. „Biotehnologii de cultivare a drojdiilor şi de obţinere a preparatelor sterolice”, specialitatea 03.00.23 – Biotehnologie. Teză de doctor în biologie, 2009.

TOPALĂ Lilia. „Sinteza orientată a fosfolipidelor la drojdii şi elaborarea modelului de preparare a liposomelor”, specialitatea 03.00.07 – Microbiologie. Teză de doctor în biologie, 2006.

CHIRIŢA Elena. „Sinteza orientată a carotenoidelor de către drojdii şi perspectiva utilizării lor”, specialitatea 03.00.23 – Biotehnologie. Teză de doctor în biologie, 2005.

USATÎI Agafia. „Bazele fiziologo-biochimice şi biotehnologice de cultivare a drojdiilor oleogene şi obţinere a preparatelor bioactive”, specialitatea 03.00.23 – Biotehnologie. Teză de doctor habilitat în biologie, 2002.

BURŢEVA Svetlana. „Substanţe biologic active ale streptomicetelor (biosinteza, proprietăţile, perspectivele utilizării)”, specialitatea 03.00.23 – Biotehnologie. Teză de doctor habilitat în biologie, 2002.

CALCATINIUC Aurica. „Biosinteza lipidelor de către drojdia Sporobolomyces pararoseus CNM -YS- 01 şi perspectivele utilizării lor”, specialitatea 03.00.07 – Microbiologie. Teză de doctor în biologie, 2001.

RASTIMEŞINA Ina. „Sinteza orientată a substanţelor bioactive de către tulpina Streptomyces canosus CNM-71 şi perspectivele utilizării lor”, specialitatea 03.00.07 – Microbiologie. Teză de doctor în biologie, 2001.

TODERAŞ Albina. „Particularităţile fiziologo-biochimice şi biotehnologice ale tulpinii Streptomyces masasporeus 36 ca producător al substanţelor bioactive”, specialitatea 03.00.07 – Microbiologie. Teză de doctor în biologie, 2000.

Ziua Internationala a Microorganismelor 2019

La 17 septembrie 2019, IMB în colaborare cu Societatea de Microbiologie din Moldova, își propune să participe la celebrarea Zilei Internaționale a Microorganismelor prin organ...

Microbiologii lumii avertizează


Societatea de Microbiologie din Moldova semmnează Declarația de Consens, care proclamă rolul primordial al microorganismelor pentru un viitor durabil ...

DECERNAREA PREMIILOR „CRISTALUL CALITĂȚII” ÎN DOMENIUL CERCETĂRII

La 21 iunie 2019 Agenția Națională a Calității în Educație și Cercetare a decernat diplome de gradul I,II și ...