Academia de Stiinte a Moldovei

Realizări

  Rezultate obţinute
  1. În premieră sunt elucidate legităţile acţiunii combinate a factorilor de cultivare şi evidenţiate căile de dirijare a procesului de biosinteză a ergosterolului la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15, prin utilizarea nutrienţilor, precursorilor şi inductorilor specifici, undelor milimetrice de intensitate joasă, obiective ce ţin de elaborarea tehnologiilor pentru producerea preparatelor sterolice.
  2. În scopuri biotehnologice se propune tulpina de drojdii Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15, brevetată ca producător de ergosterol (provitamina D).
  3. Se propune un procedeu nou de sinteză orientată a sterolilor la tulpina Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15, bazat pe aplicarea undelor milimetrice de intensitate joasă în calitate de factor stimulator.
  4. În premieră au fost elaborate variante noi de medii nutritive pentru cultivarea submersă a producătorului de ergosterol, ce conţin stimulatori de origine organică şi anorganică.
  5. A fost elaborată tehnologia de cultivare dirijată a drojdiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 şi obţinere a ergosterolului (provitamina D).

  Recomandări practice:
  1. Tulpina de drojdie Sacch. carlsbergensis CNMN-Y-15 se recomandă în calitate de sursă de steroli.
  2. Tehnologia de obţinere a produselor pe bază de ergosterol din biomasa drojdiei Sacch. carlsbergensis CNMN-Y-15 se recomandă pentru producerea de noi remedii pentru profilaxia şi tratamentul rahitismului, în afecţiunile osoase determinate de dereglările metabolismului calciului. Domeniul de aplicare: oleobiotehnologie, farmaceutică, industria alimentară, cosmetologie.


Sustinerea tezei de doctor in stiinte medicale
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe medicale
Pretendent OLTU IULIAN
Conducător ştiinţific: academician RUDIC VALERIU

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de Biotehnologie Microbiana

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
dedicated to the 70th anniversary of foundation of first research institutions
&nb...