Academia de Stiinte a Moldovei

Menţiuni

Menţiuni
Elaborările laboratorului au fost apreciate la Saloanele Internaţionale de Inventică şi Produse noi de la Bruxelles, Geneva, Bucureşti, Iaşi, Cluj Napoca, Chişinău cu 10 medalii de aur, 4medalii de argint, 11 medalii de bronz, 12 diplome.Diplomă de menţiune la Concursul „Invenţia Anului”, Chişinău - 2011, MOLODOI Elena, dr. în biol., conf cercet.

Diplomă a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare , anul 2007:
USATÎI Agafia, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător,
pentru merite deosebite în pregătirea şi atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de calificare înaltă.

Diplomă de gradul întâi a Guvernului Republicii Moldova, anul 2006:
USATÎI Agafia, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător,
MOLODOI Elena, doctor în biologie,
pentru activitate prodigioasă în domeniul inovaţional şi contribuţie substanţială în dezvoltarea şi aprofundarea cercetărilor ştiinţifice teoretice şi aplicative în Moldova.

Laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, anul 2004:
CALCATINIUC Aurica, doctor în biologie,
TOPALĂ Lilia, doctor în biologie,
CHIRIŢA Elena, doctor în biologie,
pentru ciclul de lucrări ştiinţifice „Sinteza orientată a lipidelor şi carotenoidelor de către drojdii şi perspectivele utilizării lor”.
Sustinerea tezei de doctor in stiinte medicale
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe medicale
Pretendent OLTU IULIAN
Conducător ştiinţific: academician RUDIC VALERIU

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de Biotehnologie Microbiana

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
dedicated to the 70th anniversary of foundation of first research institutions
&nb...