Academia de Stiinte a Moldovei

Proiecte de cercetare

  • "Evaluarea ecologică a capacităţii de reglare microbiologică a  mediului din solul agrocenozelor asolamentelor şi culturilor permanente” (Programul de Stat, 2007-2008).
  • “Implementarea tehnologiilor de cultivare a ierburilor perene pentru organizarea sistemului primar de producer a seminÅ£elor” (Transfer tehnologic, 2008).