Academia de Stiinte a Moldovei

Publications


 1. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; ROTARU, A.; MOLDOVEANU, T. The influence of low intensity millimetre waves on the multiplication and biosynthetic activity of Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 yeast. Analele UniversităĊ£ii din Oradea, Fascicula Biologie. 2010, 17(2), 208-212. CNCSIS B+.
 2. USATÎI, A.; CHISELIĊ˘A, O.; RUDIC, V.; CHISELIĊ˘A, N.; MOLODOI, E.; EFREMOVA, N. The effects of some compounds of Mn(II) and Zn(II) on the biosynthesis of carbohydrates in the biomass of wine yeasts. Analele UniversităĊ£ii din Oradea, Fascicula Biologie. 2010, 17(2), 306-312. CNCSIS B+
 3. USATÎI Agafia, MOLODOI Elena, CHISELIĊ˘A Natalia, CHISELIĊ˘A Oleg, EFREMOVA Nadejda, BORISOVA Tamara, FULGA Ludmila. Tulpini de drojdii – surse valoroase pentru obĊ£inerea β-glucanilor ĊŸi mananilor. Buletinul Academiei de ĊžtiinĊ£e a Moldovei. ĊžtiinĊ£ele vieĊ£ii. ChiĊŸinău, 2011, nr.3(315), 128-134. ISSN 1857-064X.
 4. CHISELIĊ˘A O., USATÎI Agafia, CHISELIĊ˘A Natalia, EFREMOVA Nadejda. InfluenĊ£a unor factori de cultivare asupra biosintezei carbohidraĊ£ilor ĊŸi multiplicării tulpinilor de Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 ĊŸi 21. Buletinul Academiei de ĊžtiinĊ£e a Moldovei. ĊžtiinĊ£ele vieĊ£ii. ChiĊŸinău, 2011, nr.2(314), 158-165. ISSN 1857-064X.
 5. USATÎI A., MOLODOI E. Cercetări biotehnologice privind obĊ£inerea produselor sterolice pe bază de drojdii. Buletinul Academiei de ĊžtiinĊ£e a Moldovei. ĊžtiinĊ£ele vieĊ£ii. ChiĊŸinău, 2011, nr.1(313), 128-136. ISSN 1857-064X.
 6. USATÎI A., MOLODOI E., CHISELIĊ˘A O., CHISELIĊ˘A N., EFREMOVA N. Valorificarea biomedicală a drojdiilor din genul Saccharomyces. Medicina Alternativă: Fiziologie clinică ĊŸi metode de tratament. ChiĊŸinău, 2011, vol. 16, p. 52-58. ISSN 1857-0844.
 7. MOLODOI, E.; USATÎI, A.; MOLDOVEANU, T.; CHISELIĊ˘A, O.; CHISELIĊ˘A, N. InfluenĊ£a unor factori de cultivare asupra acumulării biomasei ĊŸi biosintezei ergosterolului la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15. Buletinul Academiei de ĊžtiinĊ£e a Moldovei. ĊžtiinĊ£ele vieĊ£ii. 2010, 1(307), 114-120. ISSN 1857-064X.
 8. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; ROTARU, A.; MOLDOVEANU, T.; BORISOVA, T. Reglarea procesului de biosinteză a sterolilor la drojdii prin acĊ£iunea undelor milimetrice de intensitate joasă Buletinul Academiei de ĊžtiinĊ£e a Moldovei. ĊžtiinĊ£ele vieĊ£ii. 2009, 1(307), 115-121. ISSN 1857-064X.
 9. USATÎI, A.; CHISELIĊ˘A, O.; USATÎI, A.; CREPIS, O.; CHISELIĊ˘A, N.; MOLODOI, E.; TOPALĂ, L. EficienĊ£a utilizării noului bioprodus din drojdiile de la vinificaĊ£ie în hrana larvelor de peĊŸte. Buletinul Academiei de ĊžtiinĊ£e a Moldovei. ĊžtiinĊ£ele vieĊ£ii. 2009, 1(307), 101-104. ISSN 1857-064X.
 10. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; CHISELIĊ˘A, O.; TOPALĂ, L.; CHISELIĊ˘A, N.; MOLDOVEANU, T. Activitatea biosintetică a drojdiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 la cultivare în prezenĊ£a compuĊŸilor coordinativi ai Mn(II), Cr(II) ĊŸi Zn(II). Buletinul Academiei de ĊžtiinĊ£e a Moldovei. ĊžtiinĊ£ele vieĊ£ii. 2009, 1(307), 142-147. ISSN 1857-064X.
 11. CHISELIĊ˘A, O.; USATÎI, A.; CHIRIĊ˘A, E.; TOPALA, L.; CHISELIĊ˘A, N.; MOLODOI, E. ComponenĊ£a biochimică a drojdiilor din sedimente vinicole. Buletinul Academiei de ĊžtiinĊ£e a Moldovei. ĊžtiinĊ£ele vieĊ£ii. 2008, 1(304), 132-137. ISSN 1857-064X.
 12. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; ROTARU, A.; TOPALĂ, L.; MOLDOVEANU, T. Efectele undelor milimetrice de intensitate joasă asupra populaĊ£iei drojdiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15. Buletinul Academiei de ĊžtiinĊ£e a Moldovei. ĊžtiinĊ£ele vieĊ£ii. 2008, 2(305), 107-114. ISSN 1857-064X.
 13. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; CHIRIĊ˘A, E.; MOLDOVEANU, T.; TOPALĂ, L.; CALCATINIUC, A. Screening-ul drojdiilor de perspectivă pentru biotehnologii de producere a sterolilor. Buletinul Academiei de ĊžtiinĊ£e a Moldovei. ĊžtiinĊ£ele vieĊ£ii. 2007, 3(303), 106-111. ISSN 1857-064X.
 14. TOPALĂ, L.; USATÎI, A.; RUDIC, V.; MOLODOI, E. Biotehnologii noi de obĊ£inere a fosfolipidelor din drojdii pentru prepararea liposomelor. Buletinul Academiei de ĊžtiinĊ£e a Moldovei. ĊžtiinĊ£ele vieĊ£ii. 2006, 3(300), 126-132. ISSN 1857-064X.
 15. USATÎI, Ad.; USATÎI, A.; TODERAĊž, I.; CREPIS, O.; CHIRIĊ˘A, E.; TOPALĂ, L.; MOLODOI E.; MOLDOVEANU, T. Efectele biopreparatului microbian Biocel-Zn asupra dezvoltării larvelor de peĊŸte. Buletinul Academiei de ĊžtiinĊ£e a Moldovei. ĊžtiinĊ£ele vieĊ£ii. 2006, 2(299), 87-90. ISSN 1857-064X.
 16. USATÎI Agafia, CHIRIĊ˘A Elena. Studiul cantitativ al pigmenĊ£ilor carotenoidici din biomasa drojdiei Rhodotorula gracilis –CNMN-Y-03, cultivată în prezenĊ£a unor precursori ĊŸi inductori. Buletinul Academiei de ĊžtiinĊ£e a Moldovei. ĊžtiinĊ£ele vieĊ£ii. Nr.2 , 2006, p. 111-117. ISSN 1857-064X.