Academia de Stiinte a Moldovei

Rapoarte privind implementarea proiectelor în anul 2020


1. Proiectul din cadrul Programului de Stat (2020-2023) - 20.80009.5007.05 ”Nanoparticule metalice biofuncționalizate - obținerea cu ajutorul cianobacteriilor și microalgelor”
2. Proiectul din cadrul Programului de Stat (2020-2023) - 20.80009.5007.28 ”Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor ”s” și ”d” cu liganzi polidentați”
3. Proiectul din cadrul Programului de Stat (2020-2023) - 20.80009.7007.03 ”Potențialul microbiologic în degradarea deșeurilor de plastic nereciclabil”
4. Proiectul din cadrul Programului de Stat (2020 -2023) - 20.80009.7007.09 ”Conservarea și valorificarea biodiversității microbiene în calitate de suport pentru dezvoltarea tehnologiilor și agriculturii durabile, integrarea științei și educației”
5. Proiectul din cadrul Programului de Stat (2020-2023) - 20.80009.5107.16 ”Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic”
6. Proiectul din cadrul Programului de Stat (2020-2023) - 20.80009.5107.08 ”Eficientizarea utilizării resurselor de sol a diversității microbieine prin aplicarea elementelor agriculturii biologice (organice)”
7. Proiect din cadrul Programului de Stat (2020-2023) - 20.80009.7007.20 „Studiul și gestionarea surselor de poluare pentru elaborarea recomandărilor de implementare a măsurilor de diminuare a impactului negativ asupra mediului și sănătății populației”
8. Proiect bilateral (2019-2020)- 19.80013.51.07.09 A/BL ”Acţiunea specifică a nanozimelor multifuncţionale asupra organismelor vegetale şi microbiene în condiţiile agriculturii durabile
ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...