Academia de Stiinte a Moldovei

Teza de doctor: : ÔÇ×TEHNOLOGIE DE OB┼óINERE A ╬ĺ-GLUCANILOR DIN LEVURIÔÇŁ


Se anunţă susţinerea tezei de doctor
Pretendent: CHISELI┼óA NATALIA, cercet─âtor ╚Ötiin╚Ťific în laboratorul Biotehnologia Levurilor, Institutul de Microbiologie ╚Öi Biotehnologie
Conduc─âtor ╚Ötiin╚Ťific: Usatîi Agafia, doctor habilitat în biologie, profesor cercet─âtor
Consiliul ┼×tiin┼úific Specializat D 09.167.01-04 din cadrul Institutului de Microbiologie ╚Öi Biotehnologie
Tema tezei: „TEHNOLOGIE DE OB┼óINERE A Β-GLUCANILOR DIN LEVURI”
Specialitatea: 167.01 – Biotehnologie, bionanotehnologie
Data: 19 iulie 2018
Ora: 13.00
Local: MD 2028, Chi┼čin─âu, str. Academiei, 1, Sala de ┼čedin┼úe, et. 3, bir. 352

Principalele publica┼úii ┼čtiin┼úifice la tema tezei ale autorului:

2.1. în reviste interna┼úionale cotate ISI ┼či SCOPUS
1. Chiseli┼úa N., Usatîi A., Bejenaru L., Tofan E., Efremova N. Biosynthetic potential of
Saccharomyces yeasts at the treatment with extremely high frequency millimeter waves. În: Analele Universit─â┼úii din Oradea - Fascicula Biologie. 2016, v. XXIII (1), p. 12-16. ISSN 1224-5119

2.2. în reviste din str─âin─âtate recunoscute
1. Usatîi A., Chiseli┼úa N., Efremova N. The evaluation of nanoparticles ZnO and TiO2 effects on
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 yeast strain. In: Acta Universitatis Cibiniensis Series E:
Food Technology. 2016, v. XX (1), p. 85-92. ISSN 2344-1496
2. Chiseli┼úa N., Usatîi A., Efremova N. The effects of ZnO nanoparticles in combination with alcohol on biosynthetic potential of Saccharomyces cerevisiae. In: Acta Universitatis Cibiniensis Series E: Food Technology, 2017, v. XXI (2), p. 19-24. ISSN 2344-1496

2.3. în reviste din Registrul Na┼úional al revistelor de profil, categoria A:
1. Bejenaru L., Usatîi A., Tofan E., Chiseli┼úa N., Efremova N. Modification of Biomass
Production and Biochemical Composition of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 and
Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 Yeasts under the Action of Extremely High Frequency
Electromagnetic Radiation. In: Surface Engineering and Applied Electrochemistry. Elektronnaya
Obrabotka Materialov. 2017, Vol. 53, Nr. 1, p. 71-76. ISSN 1068-375.Rezumatul tezei

1. Problematica abordat─â
Lucrarea este consacrat─â stabilirii parametrilor biotehnologici de cultivare a levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20 în scopul sintezei orientate a β-glucanilor.

2. Conţinutul de bază al tezei
Teza con╚Ťine analiza ampl─â a tehnologiilor contemporane de cultivare a levurilor ╚Öi de ob╚Ťinere a β-glucanilor din biomasa acestora. În scopul elabor─ârii unei tehnologii inovative eficiente de ob┼úinere a β-glucanilor au fost efectuate urm─âtoarele cercet─âri: selectarea nutrien┼úilor preferen┼úiali ┼či condi┼úiilor optime de cultivare submers─â a tulpinii S. cerevisiae CNMN-Y-20 în vederea amelior─ârii biosintezei β-glucanilor; elucidarea ac┼úiunii nanoparticulelor oxizilor de metale asupra biosintezei β-glucanilor ┼či altor constituiente celulare a levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20; Evaluarea efectelor undelor milimetrice cu frecven┼ú─â extra înalt─â asupra biosintezei β-glucanilor ┼či altor constituiente celulare a levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20; elaborarea tehnologiei de ob┼úinere a β-glucanilor din biomasa levurian─â.

3. Principalele rezultate obţinute
1. Dirijarea procesului de biosintez─â a β-glucanilor prin asigurarea nutrien┼úilor specifici ┼či condi┼úiilor optimizate de cultivare a tulpinii S. cerevisiae CNMN-Y-20; 2. Nanoparticulele TiO2 ┼či ZnO induc modific─âri în procesul de biosintez─â β-glucanilor ┼či altor componente celulare la S. cerevisiae CNMN-Y-20, efectul exprimându-se în func┼úie de dimensiuni ┼či concentra┼úii; 3. Undele milimetrice cu frecven┼ú─â extra înalt─â influen┼úeaz─â biosinteza β-glucanilor ┼či altor componente celulare la S. cerevisiae CNMN-Y-20, nivelul cantitativ al acestora variaz─â în dependen┼ú─â de frecven┼ú─â ┼či durata de iradiere; 4. Tehnologia de sintez─â microbian─â orientat─â, cu aplicarea procedeelor noi, asigur─â sporirea produc┼úiei de β-glucani.

Autoreferatul tezei de doctor „TEHNOLOGIE DE OB┼óINERE A Β-GLUCANILOR DIN LEVURI”

Teza de doctor „TEHNOLOGIE DE OB┼óINERE A Β-GLUCANILOR DIN LEVURI”

ANUNȚ

Cu privire la desf─â╚Öurarea audierilor publice a rezultatelor ob╚Ťinute în cadrul proiectelor din domeniile cercet─ârii ╚Öi inov─ârii

  ...