Academia de Stiinte a Moldovei

Publicaţii relevante

1.LUPAŞCU, G.; SAŞCO, E.; LUPAŞCU, L.; GAVZER, S. Aplicarea Enoxilului în protecţia culturilor agricole contra fungilor patogeni. În: Produse vinicole secundare/In redacţia acad. Gheorghe Duca. Ch.: „Ştiinţa”, 2011, p. 206-229.
2. ZARICIUC, E.; SAVINA-GROSU A.; RUDIC V.; MUSET GH.; LUPASCU, L.; PLUGARU, Ş.; CALANCEA, A. Studiul activităţii antibacteriene şi antifungice a Enoxilului. În: Produse vinicole secundare/In redacţia acad. Gheorghe Duca. Ch.: „Ştiinţa”, 2011, p. 178-184.
3. SÎRBU TAMARA. The searching of active catalase producers among the microscopic fungi. Analele Universităţii din Oradea – Fascicula Biologie. 2011, Vol. XVIII, N 2, p. 164-167. Print- ISSN: 1224-5119 eISSN: 1844-7589 CD-ISSN:1842-6433.
4. СЫРБУ, Т.Ф.; ТУРТЭ, К.И.; МИХАЙЛОВА, Р.В.; МОРОЗ, И.В., ЛОБАНОК, А.Г.; БУРЦЕВА, С.А.; 2. СТЕПАНОВ, В.С.; ГОРИНЧОЙ, В.В.; МЕЛНИК, С.В. Влияние салицилатных и фуроатных комплексных соединений железа на образование каталазы грибами рода Penicillium. Весцi Hацыянальнай Акадэмii Навук Беларусi. № 3, 2011. Серыя бiялагiчных навук. c. 57 - 61. ISSN 0002-3558.
5. БАЛЦАТ К.К., ПОСТОЛАКИЙ О.М., ПЛЕШКА Т.А., БУРЦЕВА С.А. Биологическая активность новых штаммов стрептомицетов, выделенных из почв Молдовы. Вестник Уральской медицинской академической науки. Тематический выпуск по микробиологии, иммунологии и биотехнологии. Пермь, 4/1(38), 2011, c. 93. ISSN 2073-9125.
6. МАСЛОБРОД С.Н., КОРЛЭТЯНУ Л.Б., ГАНЯ А.И., БУРЦЕВА С.А. Влияние миллиметрового излучения на жизнеспособность растений. 3. Изменение метаболизма семян при опосредованном воздействии фактора. Электронная обработка метериалов. Кишинев, том 47, №1, c. 81-86. ISSN:0013-5739.
7. SÎRBU TAMARA. Variabilitatea spontană a tulpinii penicillium funiculosum- producător de catalază. Buletinul A.Ş.M. Ştiinţele vieţii. Chişinău, 1(313), 2011, p. 136-144. ISSN 1857- 064X
8. РАСТИМЕШИНА И., БУРЦЕВА С., ЛЕШАНУ М., ПЕРЕВАЛОВ Р. Экзометаболиты стрептомицетов как регуляторы и стимуляторы роста растений в культуре растений in vitro. Rezumatele comunicărilor Conf. Şt. Naţ. cu participare Internaţ. dedicată aniv. 65 de la fond. USM „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”. Vol. I „Ştiinţe naturale şi exacte”. Ed.: CEP USM, Chişinău, 2011, p. 62-64. ISBN 978-9975-71-138-8.
9. БУРЦЕВА С.А., БАЛЦАТ К.К., ПЛЕШКА Т.А., ПОСТОЛАКИЙ О.М., ЛЕШАНУ М.Г. Рострегулирующие и антибактериальные свойства стрептомицетов почв Молдовы. Analele ştiinţifice ale Universităţii de stat din Moldova, Vol. „Ştiinţe ale naturii şi exacte”, Ch.:CEP USM, 2011, p. 62-64. ISSN 1857-3665.
10. POIRAS N., BURŢEVA S., IURCU-STRAISTARU E., POIRAS L., TODERAŞ I. Bioefficacy of Streptomyces culture filtrates against root knot nematode Meloidogyne incognita in vitro. Materials of Int. Conf. of Zoologists dedicated to 50th anniversary from the foundation of Institute of Zoology „Actual problems of protection and sustainable use of animal world diversity”. Ch.: „Continental Group”, 2011, p. 136-138. ISBN 978-9975-4248-2-0.
11. STARCIUC N., POSTOLACHI O., SCUTARU I., SPATARU T., OSADCI N., ANTOCI R. The action of streptomycetes biomass at imunologycal efficacy and some biologycal blood indexes of vaccinated chicken. Lucrări ştiinifice al Simposionului Ştiinţific „Progrese şi perspective în medicina veterinară”, Seria medicină Veterinară, vol.54/ ... Iaşi, 16-17 iunie 2011, p. 50, ISSN 1454-7406.
12. SÎRBU, T.; TURTĂ, C.; GORINCIOI, V.; MELNIC, S.; BURŢEVA,S.; STEPANOV, V. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Penicillium funiculosum CNMN 11, variante. Cerere de brevet de invenţie № 089 din 12.10 2011.
13. STEPANOV, V.; BURŢEVA, S.; POSTOLACHI, O.; SÎRBU, T.; TOLOCICHINA, S.; SLANINA, V. Standartizarea procedurii de conservare a tulpinilor de actinomicete păstrate în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene. II. Influenţa unor metode de conservare asupra menţinerii caracterelor culturale şi proprietăţilor antimicrobiene pentru tulpinile de streptomicetelor în colecţie. Buletinul A.Ş.M. Ştiinţele vieţii. Chiţinău, 3(312), 2010, p. 120-128. ISSN 1857- 064X

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...