Academia de Stiinte a Moldovei

Proiecte de cercetare

DirecÅ£ia strategică: „Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară”
Prioritatea: Suportul ştiinÅ£ific în asigurarea securităței alimentare a ţării.
Proiectul instituţional aplicativ:
„Evaluarea şi valorificarea potenÅ£ialului microbiologic pentru elaborarea tehnologiilor agriculturii durabile” (2011-2014).
Proiectul dat are drept scop evaluarea şi valorificarea potenÅ£ialului microbiologic pentru elaborarea biotehnologiilor care favorizează menÅ£inerea şi îmbunătăţirea calităţii solului.
Obiectivele: (1) Izolarea, selectarea, paşaportizarea, conservarea şi menÅ£inerea ex situ a microorganismelor cu potenÅ£ial sporit fată de biotehnologiile agricole durabile; (2) Elaborarea şi testarea procedeelor microbiologice şi agrobiotehnologice nonpoluante pentru bioremedierea solurilor agricole; (3) Elaborarea indicatorilor microbiologici pentru evaluarea capacității diferitor preparate şi procedee microbiologice şi agrobiotehnologice de menÅ£inere şi îmbunătăţire a calităţii şi fertilitătii solului agricol; (4) Elaborarea, selectarea şi testarea biotehnologiilor care favorizează menÅ£inerea şi îmbunătăţirea calităţii şi fertilităţii solurilor agricole.
Cercetările CNMN în cadrul acestui proiect au ca scop extinderea colecÅ£iei şi sunt îndreptate spre alegerea tulpinilor de microorganisme cu un potenÅ£ial înalt de sinteză a substanÅ£elor bioactive, cu capacităţi biodegradative, probiotice etc. Activitatea de cercetare în cadrul ColecÅ£iei se axează şi pe îmbunătăţirea metodelor de conservare în vederea reducerii la minimum, a modificărilor genetice si verificarea eficienÅ£ei acestor metode pentru stabilizarea şi menÅ£inerea caracterelor morfologo-culturale şi biochimice a tulpinilor de referinţă. Paşaportizarea culturilor va eficientiza gestiunea băncii de microorganisme, va asigura o mai bună exploatare a resurselor genetice stocate. Brevetarea tulpinilor de microorganisme nepatogene de importanţă industrială va reprezenta obiectul inovativ al cercetărilor ştiinÅ£ifice preconizate.
Obiectivele de bază a CNMN:
- conservarea pentru tara noastra a bioresurselor valoroase si a biodiversitatii;
- promovarea şi susÅ£inerea cercetării ştiinÅ£ifice în domeniile ştiinÅ£elor naturii şi a celor interdisciplinare, crearea unei reÅ£ele de colectii de material biologic de interes public;
- contribuţia la deservirea şi dezvoltarea bioindustriilor şi a calităţii mediului prin păstrarea şi furnizarea resurselor biologice de calitate conform cerinţelor internaţionale;
- consolidarea legăturii între ştiinÅ£a fundamentală şi aplicativă, tehnologie si industrie;
- asigurarea unui sistem de management calitativ superior al resurselor biologice şi cercetării ştiinÅ£ifice în Å£ara noastră.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...