Academia de Stiinte a Moldovei

Alexandra Deseatnic-Ciloci

Numele şi prenumele: Alexandra Deseatnic-Ciloci
Data şi locul naşterii: 14 mai 1944, s.Larga, r.Briceni, Republica Moldova
Părinţii: tata - Alexandru; mama – Glicheria
Naţionalitatea: Moldoveancă
Starea civilă: Căsătorită
Copii: 2 copii

INFORMAŢIE DE CONTACT
Domiciliu stabil: MD 2028 Chişinău, str. Academiei, 10, ap. 37, tel. +373-22-73 92
Adresa serviciu: MD 2028 Chişinău, str. Academiei 1, of. 250, tel: +373-22-739824,
e-mail: [email protected]; [email protected]

EDUCAŢIE SI FORMARE
1962 – 1968 Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea de chimie;
1961 – 1968 Cursuri de pedagogie;
1951 – 1961 Şcoala medie, s. Larga, r. Briceni

EXPERIENŢA PROFESIONALA
1996 - prezent Şef laborator, laboratorul Enzimologie, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M.;
1991 – 2006 Secretar ştiinţific al Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M.;

TITLUL ŞTIINŢIFIC: doctor în ştiinţe biologice (Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M., 1993).

TITLURI ŞI FUNCŢII DIDACTICE: conferenţiar cercetător (1995).
Conducător ştiinţific pentru doctoranzi, specialităţile - “Microbiologie”, “Biotehnologie” (1996).

APARTENENŢA LA SOCIETĂŢI ŞTIINŢIFICE SAU PROFESIONALE:

 • Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat DH. 03.93.34 afiliat la Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M (1986).
 • Membru al Consiliului Specializat de conferire a titlului de doctor habilitat /doctor în biologie (1989-2005).
 • Secretar al Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea „Microbiologie” (2004).
 • Membru al Comisiei metodice a Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M
  (1991).
 • Membrul al Societăţii de Microbiologie din Moldova (1973).
 • Membrul al Asociaţiei Inventatorilor din România, Filiala din Moldova (2002).

DOMENII DE CERCETARE:
Microbiologia şi Biotehnologia fungilor microscopici producători de enzime.

CUNOASTEREA LIMBILOR:
româna, rusa la perfecţie, franceza, engleza (cu dicţionar).

PUBLICAŢII:
210 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii, 1 broşură,
20 brevete de invenţii.

ORDINE ŞI DISTINCŢII:

 • Diploma de Onoare a A.Ş.M. (1999),
 • Diploma de Merit a A.Ş.M. (2004)
 • Medalia « 60 ani ai Academiei de Ştiinţe din Moldova»
 • Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2004).
 • Medalia de Aur OMPI (INFOINVENT, Chişinău, 2002)
 • Medalia Henri Coanda, cl I; (2007)
 • Medalia Forumul Inventatorilor din România (2007)

 • Medalii de Aur cu menţiunea specială a juriului – 2 (INVENTICA, Iaşi 1996, EUREKA, Brussels, 2001)
 • Medalii de Aur - 9 (Palexpo Geneva, 2000-2, 2001; EUREKA, Brussels, 1999 2000; INVENTICA, Iaşi, 2002, 2006; Bucureşti 2005; “New Time”, Sevastopol, 2006).
 • Medalia de Argint - 6 (Palexpo Geneva, 2001; ECOINVENT, Iaşi 2003, 2007; PRO INVENT, Cluj – Napoca, 2007; INFOINVENT, Chişinău, 2002, 2003, 2004).
 • Medalia de Bronz – 4 (INVENTICA, Iaşi, 2002; PRO INVENT, Cluj – Napoca, 2007; INFOINVENT, Chişinău, 2004, 2005)ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...