Academia de Stiinte a Moldovei

Informaţie generală

Laboratorul sub denumirea menţionată a fost fondat în a. 1986 şi este continuitatea laboratorului „Ecologia fixării azotului atmosferic”

Activitatea de bază.
Reieşind din necesităţile Republicii şi pregătirea profesională a colaboratorilor activitatea de lungă durată a laboratorului este investigarea proceselor de simbioză şi antagonism dintre plante şi microorganisme, de fixare biologică a azotului atmosferic, de stimulare a germinării seminţelor şi creşterii plantelor ca fenomene pozitive, cât şi studierea fenomenelor negative provocate de microorganismele cu caracter patogen sau convenţional patogen faţă de plante – boli sau anomalii în dezvoltarea plantelor. La momentul de faţă la baza tematicii de cercetare se află capacitatea microorganismelor (în special a bacteriilor de rizosferă) de a stimula creşterea, dezvoltarea şi productivitatea la plantele furajere: lucerna şi porumbul.

Competenţa
La baza activităţii laboratorului au fost puse cunoştinţele acumulate de colaboratori atât în procesul de studii universitare (2 biologi, 2 pedologi, 2 pedologi-agrochimişti, 1 agronom) cât şi pe parcursul pregătirii în doctorantură (1 specialist în fitopatologie şi 1 – în protecţia plantelor). După cum am menţionat mai sus direcţia principală de cercetare a laboratorului a fost formulată şi continuă din a. 1986. Pe parcursul anilor colaboratorii sau specializat în direcţia respectivă, astfel 4 colaboratori având o vechime de muncă în cadrul laboratorului de peste 25 ani.

Activitatea inovaţională
Laboratorul are brevetate 4 invenţii: în domeniul fixării azotului atmosferic la mazăre, lucernă, fasole şi soia. Este pregătită pentru brevetare o nouă tulpină a bacteriei Rhizobium japonicum fixatoare de azot atmosferic în simbioză cu plantele de soia Activitatea inovaţională a laboratorului a fost apreciată în cadrul Saloanelor de Inventică din Republică cât şi de peste hotare (Romania) cu diplome şi medalii de argint (4)

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...