Academia de Stiinte a Moldovei

Streapan Nina Vasile

Specialist microbiolog coordonator STREAPAN Nina Vasile.

Anul naşterii – 5.02.1951, de naţionalitate ucraineancă. Absolventă a facultăţii de Geografie a Institutului Pedagogic din Tiraspol (1974). Dna Nina Streapan activeaza în cadrul institutului din anul 1982. În calitate de membră a grupului „Cercetări biochimice” al laboratorului Xenobiotransformare, participă în lucrul de cercetare ştiinţifică la tematicile instituţionale consacrate transformaţiei microbiologice a compuşilor organici şi separării preparatelor de natura glucidică din mostre algale. Are 15 publicatii stiintifice la tema cercetarilor si 16 publicatii de popularizare a stintei la tematica ecologica.
Dna Nina Streapan este fondatoarea organizaţiei obşteşti non-guvernamentale „Asociaţia Ecologistă a Copiilor şi Tineretului”, lucrând cu copiii, educându-i in spirit ecologic şi de protecţie a mediului. In 8 ani de activitate, a înaintat şi realizat 9 proiecte de educaţie ecologică a tineretului şi de monitorizare a mediului ambiant în mun.Chişinău.

Publicaţii relevante:
1. Cincilei A., Rastimeşina I., Tolocichina S., Dragalin I., Mamaliga V., Streapan N. Imobilizarea microorganismelor ca metodă de sporire a eficienţei biotransformării compuşilor organici. In: Conf. Şt. Int. “Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al cunoaşterii moderne”, 6-7 iulie 2011, Chisinău, Moldova, pag.31-32. ISBN 978-9975-106-78-8.
2. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimeşina I., Streapan N., Mamaliga V. Biotransformation of sclareol by immobilized penicillii. In: Simp.şt. «Биологически активные вещества микроорганизмов: прошлое, настоящее, будущее», 2-4 февраля 2011 года, Москва: изд.МГУ, стр.8. ISBN 978-5-317-03531-0.
3. Rastimeşina I., Cincilei A., Tolocichina S., Mamaliga V., Streapan N., Bulimaga V., Rudic V. Preparate de natură glucidică din cianobacterii şi microalge cu proprietăţi antimicrobiene. In: Ştiinţe naturale şi exacte, vol.1, pag.59-62. Rezumatele comunicărilor al Conf. şt. naţională cu part. internaţ. „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”, dedicată aniversării 65 de la fondarea USM, 21-22 septembrie 2011, Chisinău, Moldova. ISBN 978-9975-71-137-1.
4. Cincilei A., Rudic V., Tolocichina S., Rastimeşina I., Streapan N. Chemical characters of some microalgal carbohydrate complexes. In: National Sci.Conf. „Current problems in microbiology and biotechnology”, Oct. 5-6, 2009, Chisinau, p.191-192.
5. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimesina I., Dragalin I., Dumbraveanu V., Streapan N., Mamaliga V. Preparation of microbiological agents for organic pollutants removal in wastewater. In: Chem.Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry, 2009, 4 (2), pp.40-43.
6. Tolocichina S., Cincilei A., Rastimesina I., Streapan N., Mamaliga V. Antimicrobial properties of new preparations of microbial origin. In: Proc. of Scient. Conf. „Biologically active substances: Fundamental and Applied Problems”, Ukraine, Novy Svet, 25-30 mai 2009, p. 434.
7. Rudic V., Cincilei A., Cepoi L., Cojocari A., Plaţinda V., Streapan N. Despre compoziţia biochimică a unor complexe glucidice algale. In: Studia Universitatis, 2008, nr.7 (17), p.33-38.
8. Толочкина С., Чинчлей А., Плацинда В., Дворникова Т., Стряпан Н. Влияние гербицидов группы ацетанилидов на биологическую активность почвы. În: Buletin inf. INEI, 2003, nr. 33.Grupul „Cercetări biochimice” al laboratorului Xenobiotransformare în lucru. De la dreapta la stânga: sp.micr.coord. Nina Streapan, sp.biochimist coord. Violeta Plaţinda, Dr., c.şt.s.Ina Rastimeşina.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...