Academia de Stiinte a Moldovei

Cercetători ştiinţifici

 1. Alexandra Ciloci (Deseatnic) doctor în biologie, conferenţiar cercetător, specialist în domeniul fiziologiei, biochimiei şi biotehnologiei microorganismelor.
  Activitatea de cercetare constă în selectarea şi studiul particularităţilor fiziologo-biochimice a micromicetelor producătoare de enzime hidrolitice exocelulare, stabilirea mecanismelor de control şi de dirijare a proceselor de enzimogeneză sub influenţa compuşilor coordinativi ai 3d elementelor, altor factori de influenţă; elaborarea biotehnologiilor de sinteză orientată a hidrolazelor exocelulare de către micromicete; obţinerea preparatelor enzimatice cu destinaţie în agricultură, medicină, industria alimentară şi farmaceutică.
  Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt publicate în circa 190 lucrări, inclusiv 2 monografii, 20 brevete, valorificate în 8 tehnologii de obţinere a preparatelor enzimatice microbiene.
 2. Janetta Tiurin doctor în biologie, cercetător ştiinţific coordonator, specialist în domeniul fiziologiei şi biochimiei microorganismelor.
  Activitatea de cercetare constă în studiul particularităţilor fiziologo-biochimice a micromicetelor producătoare de enzime hidrolitice exocelulare, estimarea efectului unor biostimulatori de origine chimică şi biologică asupra proceselor de enzimogeneză la fungi cu diferite sisteme enzimatice, elaborarea unor procedee şi tehnologii moderne de cultivare dirijată a producătorilor.
  Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 130 lucrări, inclusiv 2 monografii, 20 brevete.
 3. Svetlana Labliuc, cercetător ştiinţific, specialist în microbiologie.
  Activitatea de cercetare constă în studierea particularităţilor morfologo-culturale ale micromicetelor, condiţiilor creşterii vegetative, evidenţierea stadiilor şi duratei de creştere şi dezvoltare, selectarea metodelor efective de conservare; stabilirea corelaţiei dintre morfologie şi enzimogeneză, elaborarea unor procedee şi tehnologii moderne de cultivare dirijată a tulpinilor - producători.
  Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 75 lucrări, inclusiv 1 monografi, 1 broşură, 20 brevete.
 4. Clapco Steliana, doctor în biologie, cercetător ştiinţific superior, specialist în microbiologie.
  Activitatea de cercetare cuprinde cercetări de selectare şi studiere a tulpinilor de micromicete înalt producătoare de enzime hidrolitice, cercetări de ameliorare a potenţialului biosintetic al tulpinilor producătoare prin selectarea compoziţiei mediilor nutritive, a condiţiilor de cultivare optime pentru biosinteză, lucrări de testare a diferitor compuşi coordinativi, selectarea unora cu proprietăţi de stimulatori şi reglatori ai proceselor de sinteză a enzimelor şi studierea condiţiilor de utilizare a lor, studiul posibilităţii de utilizare a radiaţiei electromagnetice în diapazon milimetric ca factor stimulator şi biostimulator al activităţii enzimatice a microorganismelor.
  Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 40 lucrări ştiinţifice, inclusiv 7 brevete de invenţie.
 5. Lazarescu Ana, doctor în ştiinţe chimice, cercetător ştiinţific superior, specialist în chimia compuşilor coordinativi.
  Activitatea de cercetare cuprinde cercetări de estimare a compuşilor coordinativi ai 3d elementelor în calitate de biostimulatori şi reglatori ai proceselor de enzimogeneză la fungi.
  Rezultatele cercetărilor sunt publicate în edituri de prestigiu în 45 lucrări ştiinţifice, inclusiv 4 brevete de invenţie.
 6. Stratan Maria cercetător ştiinţific stagiar, specialist în biotehnologie.
  Activitatea de cercetare cuprinde cercetări de stabilizare a capacităţii biosintetice, a micromicetelor înalt producătoare de enzime hidrolitice, de elaborare a unor procedee şi tehnologii moderne de cultivare dirijată a producătorilor, folosind în calitate de factori stimulatori şi reglatori compuşii coordinativi ai metalelor de tranziţie şi radiaţia electromagnetică în diapazon milimetric.
  Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 20 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 brevete de invenţie.
 7. Condruc Viorica, cercetător ştiinţific stagiar, specialist în microbiologie.
  Activitatea de cercetare cuprinde cercetări de selectare şi studiere a tulpinilor de micromicete înalt producătoare de enzime hidrolitice, cercetări de ameliorare a potenţialului biosintetic al tulpinilor producătoare prin selectarea compoziţiei mediilor nutritive şi condiţiilor de cultivare optime pentru biosinteză, elaborare a unor procedee de sporire a capacităţii biosintetice la producători. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 20 lucrări ştiinţifice.
 8. Dvornina Elena cercetător ştiinţific stagiar, specialist în biotehnologie.
  Activitatea de cercetare cuprinde cercetări de selectare şi studiere a tulpinilor de fungi miceliali producătoare de substanţe bioactive, cercetări de ameliorare a potenţialului biosintetic al tulpinilor prin selectarea compoziţiei mediilor nutritive şi condiţiilor de cultivare optime pentru biosinteză, lucrări de testare a biostimulatorilor de origine biologică şi studierea condiţiilor de aplicare a acestora la elaborarea biotehnologiilor de obţinere a produselor bioactive.
  Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 brevete de invenţie.
 9. Grumeza Maria, cercetător ştiinţific stagiar, specialist în biotehnologie.
  Activitatea de cercetare cuprinde cercetări de selectare şi studiere a tulpinilor de micromicete înalt producătoare de enzime hidrolitice, cercetări de ameliorare a potenţialului biosintetic al tulpinilor producătoare prin selectarea compoziţiei mediilor nutritive şi condiţiilor de cultivare optime pentru biosinteză, stabilirea căilor de sporire a capacităţii biosintetice a micromicetelor producătoare de enzime hidrolitice.
  Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 3 lucrări ştiinţifice.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...