Academia de Stiinte a Moldovei

Publicaţii relevante  Articole în reviste internaţionale

  1. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; ROTARU, A.; MOLDOVEANU, T. The influence of low intensity millimetre waves on the multiplication and biosynthetic activity of Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 yeast. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. 2010, 17(2), 208-212. CNCSIS B+.
  2. USATÎI, A.; CHISELIŢA, O.; RUDIC, V.; CHISELIŢA, N.; MOLODOI, E.; EFREMOVA, N. The effects of some compounds of Mn(II) and Zn(II) on the biosynthesis of carbohydrates in the biomass of wine yeasts. Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie. 2010, 17(2), 306-312. CNCSIS B+.

  Articole din reviste naţionale:
  Categoria B
  1. USATÎI Agafia, MOLODOI Elena, CHISELIŢA Natalia, CHISELIŢA Oleg, EFREMOVA Nadejda, BORISOVA Tamara, FULGA Ludmila. Tulpini de drojdii – surse valoroase pentru obţinerea β-glucanilor şi mananilor. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. Chişinău, 2011, nr.3(315), 128-134. ISSN 1857-064X.
  2. CHISELIŢA O., USATÎI Agafia, CHISELIŢA Natalia, EFREMOVA Nadejda. Influenţa unor factori de cultivare asupra biosintezei carbohidraţilor şi multiplicării tulpinilor de Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi 21. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. Chişinău, 2011, nr.2(314), 158-165. ISSN 1857-064X.
  3. USATÎI A., MOLODOI E. Cercetări biotehnologice privind obţinerea produselor sterolice pe bază de drojdii. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. Chişinău, 2011, nr.1(313), 128-136. ISSN 1857-064X.
  4. USATÎI A., MOLODOI E., CHISELIŢA O., CHISELIŢA N., EFREMOVA N. Valorificarea biomedicală a drojdiilor din genul Saccharomyces. Medicina Alternativă: Fiziologie clinică şi metode de tratament. Chişinău, 2011, vol. 16, p. 52-58. ISSN 1857-0844.
  5. MOLODOI, E.; USATÎI, A.; MOLDOVEANU, T.; CHISELIŢA, O.; CHISELIŢA, N. Influenţa unor factori de cultivare asupra acumulării biomasei şi biosintezei ergosterolului la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, 1(307), 114-120. ISSN 1857-064X.
  6. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; ROTARU, A.; MOLDOVEANU, T.; BORISOVA, T. Reglarea procesului de biosinteză a sterolilor la drojdii prin acţiunea undelor milimetrice de intensitate joasă Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, 1(307), 115-121. ISSN 1857-064X.
  7.USATÎI, A.; CHISELIŢA, O.; USATÎI, A.; CREPIS, O.; CHISELIŢA, N.; MOLODOI, E.; TOPALĂ, L. Eficienţa utilizării noului bioprodus din drojdiile de la vinificaţie în hrana larvelor de peşte. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, 1(307), 101-104. ISSN 1857-064X.
  8. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; CHISELIŢA, O.; TOPALĂ, L.; CHISELIŢA, N.; MOLDOVEANU, T. Activitatea biosintetică a drojdiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Mn(II), Cr(II) şi Zn(II). Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, 1(307), 142-147. ISSN 1857-064X.
  9. CHISELIŢA, O.; USATÎI, A.; CHIRIŢA, E.; TOPALA, L.; CHISELIŢA, N.; MOLODOI, E. Componenţa biochimică a drojdiilor din sedimente vinicole. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008, 1(304), 132-137. ISSN 1857-064X.
  10.USATÎI, A.; MOLODOI, E.; ROTARU, A.; TOPALĂ, L.; MOLDOVEANU, T. Efectele undelor milimetrice de intensitate joasă asupra populaţiei drojdiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008, 2(305), 107-114. ISSN 1857-064X.
  11.USATÎI, A.; MOLODOI, E.; CHIRIŢA, E.; MOLDOVEANU, T.; TOPALĂ, L.; CALCATINIUC, A. Screening-ul drojdiilor de perspectivă pentru biotehnologii de producere a sterolilor. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2007, 3(303), 106-111. ISSN 1857-064X.
  12. TOPALĂ, L.; USATÎI, A.; RUDIC, V.; MOLODOI, E. Biotehnologii noi de obţinere a fosfolipidelor din drojdii pentru prepararea liposomelor. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2006, 3(300), 126-132. ISSN 1857-064X.
  13. USATÎI, Ad.; USATÎI, A.; TODERAŞ, I.; CREPIS, O.; CHIRIŢA, E.; TOPALĂ, L.; MOLODOI E.; MOLDOVEANU, T. Efectele biopreparatului microbian Biocel-Zn asupra dezvoltării larvelor de peşte. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2006, 2(299), 87-90. ISSN 1857-064X.
  14. USATÎI Agafia, CHIRIŢA Elena. Studiul cantitativ al pigmenţilor carotenoidici din biomasa drojdiei Rhodotorula gracilis –CNMN-Y-03, cultivată în prezenţa unor precursori şi inductori. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. Nr.2 , 2006, p. 111-117. ISSN 1857-064X.

  Categoria C
  1. CHISELIŢA O.,USATÎI A., CHISELIŢA N., TOPALĂ L., MOLODOI E. Procedee de obţinere a unor fracţii glucidice din drojdiile sedimentelor de vin. În: Mediul ambiant, 2010, vol. 6(54), p. 12-17 . ISBN: 1810-9551.
  2. CHISELIŢA, O.; USATÎI, A.; CHISELIŢA, N.; TOPALA, L.; MOLODOI, E. Utilizarea sedimentelor de drojdii – deşeu al industriei vinicole. Mediul Ambiant. 2009, 2(44), 23-26.
  3. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; CHISELIŢA, O.; TOPALĂ; L.; CHISELIŢA, N.; BORISOVA, T. Precursori determinanţi ai biosintezei sterolilor la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15. Studia Universitatis. Ştiinţe ale naturii. 2009, 6(26), 112-114. ISSN 1857-1735.
  4. MOLODOI, E.; USATÎI, A.; CHISELIŢA, O.; TOPALĂ, L.; CHISELIŢA, N. Nutrienţi preferenţiali pentru cultivarea dirijată a drojdiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15. Studia Universitatis. Ştiinţe ale naturii. 2009, 6(26), 115-117. ISSN 1857-1735.
  5. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; ROTARU, A.; MOLDOVEANU, T.; TOPALĂ, L. Efectele undelor milimetrice de intensitate joasă asupra biosintezei lipidelor la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15. Studia Universitatis. Ştiinţe ale naturii. 2009, 1(21), 43-47. ISSN 1857-1735.
  6. USATÎI, A.; MOLODOI, E.; ROTARU, A.; MOLDOVEANU, T.; BORISOVA, T. Influenţa undelor milimetrice de intensitate joasă asupra activităţii funcţionale a drojdiei Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16. Studia Universitatis. Ştiinţe ale naturii. 2008, 7(17), 39-43. ISSN 1857-1735.
  7. USATII, M.; USATII, A.; CHIRIŢA, E.; CREPIS, O.; MOLODOI, E.; MOLDOVEANU, T. Tehnologia de obţinere a noului biopreparat BIOEX-Zn din drojdii şi efectele utilizării pentru dezvoltarea icrelor şi larvelor de peşte. Ştiinţa agricolă. 2006, 1, 36-39. ISSN 1857-0003.
  8. USATÎI, A.; CHIRIŢA, E.; MOLODOI, E. Productivitatea şi carotenogeneza tulpinii Rhodotorula gracilis CNMN-YS-03 la cultivare pe medii cu diferiţi factori de creştere. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe chimico-biologice. 2006, 264-267. ISSN 1857-1735.
  9. USATÎI, A.; CHIRIŢA, E.; MOLODOI, E. Influenţa compuşilor zincului asupra productivităţii şi biosintezei carotenoidelor la drojdii. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe chimico-biologice. 2006, 261-263. ISSN 1857-1735.


ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...