Academia de Stiinte a Moldovei

Publicaţii

  1. Frunze Nina.The essential mass of edaphic microorganisms in the  typical to Moldova black earth and its structure// Mat. Conf, şt. int.  consacrată aniversării a 50 de ani de la fondarea experienţelor de camp de lungă durată “Solul ca patrimoniu mondial”, Bălţi, 22-23 mai 2012.
  2. Фрунзе Н.И. Структурные особенности и физико-химические свойства молекул аминокислот чернозема типичного Молдовы //Агрохимия,М., 2011, № 11,C.22-29.
  3. Frounze N.I. Amino acid pool of typical chernozem of Moldova //Eurasian Soil Science 2011, vol 10, p. 1139-1143.
  4. Lupaşcu M.F. , Lala M.F., Bolocan N.I., Darie V.P. Importanţa ecologo-amelirativă a asolamentelor furajero-cerealiere// Lucr. Conf.şt. int. “Rolul culturilor leguminoase şi furajere in agricultura republicii Mopldova”, Bălţi, 17-18 iunie 2010, Chişinău, 2010, p. 315-320
  5. Фрунзе Н.И. Аминокислотный пул чернозема типичного Молдовы // Почвоведение, М., 2011, № 11, с.47-59
  6. Frunze N., Darie V., Voinu Gr., Coşcodan M., Lupaşcu M.F. Structura comunităţilor de microorganisme edafice la acţiunea factorilor antropici // Agricultura Moldovei, 2010, Nr.2, p. 20-23.
  7. Lupaşcu M.F., M.Lala, N.Bolocan, V.Darie. Potenţialul ecologo-ameliorativ al asolamentelor furajero-cerealiere de rotaţie scurtă // Ştiinţa agricolă, 2009, Nr.2, p.3-7.
  8. Lupaşcu M., Lala M., Darie V., Bolocan N.Asolamentele furajero-cerealiere pe terenurile arabile ale Republicii Moldova (recomandări).Chişinău, 2008, 28 p.
  9. Darie V., Lala M., Bolocan N. Raigrasul aristat. Îndrumări practice privind valorificarea tehnologiei de cultivare. Chişinău, 2008, 24 p.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...