Academia de Stiinte a Moldovei

Galerie fotografică

  Leonid Onofraş

Şef De Laborator, Cercet. şt. Conf., Dr. şt. Biologice

 

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...