Academia de Stiinte a Moldovei

Galerie fotografică

  Todiraş Vasile

Cercet. şt. Conf., Dr. şt. Agrare

 

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...