Academia de Stiinte a Moldovei

Seminarul Ştiinţific de profil

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie vă informează că la 27 decembrie 2015, ora 14.00 în cadrul Seminarului Științific de Profil la specialitatățile 163.04 –Microbiologie și 313.02 - Microbiologie, virusologie medicală va fi audiată

Seminarul Ştiinţific de profil

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie vă informează că la 27 decembrie 2015, ora 14.00 în cadrul Seminarului Științific de Profil la specialitatățile 163.04 –Microbiologie și 313.02 - Microbiologie, virusologie medicală va fi audiată teza de doctor în științe medicale ”Activitatea antifungică in vitro a remediilor de origine biologică și chimică asupra unor agenți cauzali ai micozelor” elaborată de doctorandul Oltu Iulian

Conducător științific Valeriu Rudic, academician, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar
Consultant științific: Gulea Aurelian, academician, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar.

Seminarul Ştiinţific de profil

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie vă informează că la 27 decembrie 2015, ora 14.00 în cadrul Seminarului Științific de Profil la specialitatățile 163.04 &n...

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de Biotehnologie Microbiana

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
dedicated to the 70th anniversary of foundation of first research institutions
&nb...