Academia de Stiinte a Moldovei

Adunarea generală a cercetătorilor titulari ai IMB

La data de 20 noiembrie 2018, ora 15.00, în sala de ședințe (nr. 352, etajul 3, str. Academiei, 1) va avea loc Adunarea generală a cercetătorilor titulari ai Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, în cadrul căreia vor fi susținute proiectele manageriale de către candidații la funcția de director:

1. Codreanu Svetlana, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
2. Frunze Nina, doctor în științe agricole, conferențiar cercetător

Adunarea generală a cercetătorilor titulari ai IMB
La data de 20 noiembrie 2018, ora 15.00, în sala de ședințe (nr. 352, etajul 3, str. Academiei, 1) va avea loc Adunarea generală a cercetătorilor titulari ai Institutului de Microbiologie ș...

Conferinţa de Biotehnologie microbiană, ediţia IV

La 11 -12 octombrie 2018 la Chişinău şi-a ţinut lucrările Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de Biotehnologie Micobiană, organizat...