Academia de Stiinte a Moldovei

Laboratorul Xenobiotransformare

Laboratorul Xenobiotransformare al IMB ASM.
Laboratorul Xenobiotransformare, fondat de către Dna Dr.Tatiana Dvornikova în a.1985, are o experienţă de cercetare în domeniul biochimiei microorganismelor de cca 27 ani. Din 2002 până în 2011, laboratorul a fost condus de Dr.Angela Cincilei. Colectivul posedă cunoştinÅ£e unicale în domeniu şi se caracterizează printr-un grad teoretic şi practic înalt de pregătire întru soluÅ£ionarea sarcinilor atât cu caracter pur ştiinÅ£ific, cât şi de implementare a rezultatelor obÅ£inute. Specialiştii laboratorului cunosc metodele de cultivare, identificare a microorganismelor, metodele de separare, identificare a xenobioticelor şi compuşilor organici ai metabolismului microbian.


În prezent, laboratorul Xenobiotransformare participă la proiectul institutional aplicativ 10.04.026A cu tema „Evaluarea şi valorificarea potenÅ£ialului microbiologic pentru elaborarea tehnologiilor agriculturii durabile” (DirecÅ£ia strategică „Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară”)

Sustinerea tezei de doctor in stiinte medicale
Se anunţă susÅ£inerea tezei de doctor în științe medicale
Pretendent OLTU IULIAN
Conducător ştiinţific: academician RUDIC VALERIU

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de Biotehnologie Microbiana

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
dedicated to the 70th anniversary of foundation of first research institutions
&nb...