Academia de Stiinte a Moldovei

Colaborトビi, Menナ」iuni

Colaborトビi.
a) Nationale.

Mai mulナ」i ani, savanナ」ii laboratorului colaboreazト fructuos cu lab.Ficobiotehnologie al Centrului de cercetare „ナ柎iinナ」e ale vieナ」ii”, Fac.Biologie (USM), la fel cu lab.Chimia terpenoidelor al Institutului de Chimie Aナ朞, precum ナ殃 Centrul ナ柎iinナ」ific “Chimia Aplicatト ナ殃 Ecologicト” (USM).

b) Internationale.
Graナ」ie proiectelor de cercetare comune ナ殃 stagierilor ナ殳iinナ」ifice efectuate la instituナ」ii universitare consacrate din strトナnトフate (dr.A.Cincilei, dr.S.Tolocichina, dr.I.Rastimesina), cercetトフorii laboratorului susナ」in relaナ」ii de strinsa colaborare cu savanナ」ii chimiナ殳i din laboratoarele franceze SEESIB (Sintezト ナ殃 Studiu al Sistemelor de Importanナ」ト Biologicト) ナ殃 LPMM (Fotochimie Molecularト ナ殃 Macromolecularト) al Universitトη」ii “Blaise Pascal” din Clermont-Ferrand, Franナ」a, precum si savanナ」ii Institutului de Chimie al Academiei de ナ柎iinナ」e Slovace.

Menナ」iuni la expoziナ」ii: Medalia de Bronz la Ediナ」ia VIII a Expoziナ」iei Internaナ」ionale Specializate ”INFOINVENT-2004”; Medalia Salonului Internaナ」ional „INVENTICA 2005” (Bucureナ殳i, Romania) pentru ciclul de brevete “New strains of micro organisms – destroyers of pesticides” (Brevete de Invenナ」ie MD 2364, 680, 429); Diploma Salonului Naナ」ional de Inventicト „PROINVENT-2007”, 17-21 aprilie 2007, Cluj-Napoca, Romania; Diploma Expoziナ」iei Int. Specializate “MOLDECO”, Ed.VII, Chiナ殃nトブ, 24-28 oct.2007.

Ziua Internationala a Microorganismelor 2019

La 17 septembrie 2019, IMB în colaborare cu Societatea de Microbiologie din Moldova, îネ冓 propune sト participe la celebrarea Zilei Internaネ嬖onale a Microorganismelor prin organ...

Microbiologii lumii avertizeazト


Societatea de Microbiologie din Moldova semmneazト Declaraネ嬖a de Consens, care proclamト rolul primordial al microorganismelor pentru un viitor durabil ...

DECERNAREA PREMIILOR 窶曚RISTALUL CALITトな唔I窶 テ晒 DOMENIUL CERCETト3II

La 21 iunie 2019 Agenネ嬖a Naネ嬖onalト a Calitトκ嬖i în Educaネ嬖e ネ冓 Cercetare a decernat diplome de gradul I,II ネ冓 ...