Academia de Stiinte a Moldovei

Informaţie generală

Laboratorul : PROTEINA VEGETALĂ

Şef de laborator: doctor în ştiinÅ£e VALERIAN DARIE

Potenţialul ştiinţific: 6 cercetători ştiinţifici, inclusiv 1 doctor habilitat,
4 doctori in ştiinţe

Contacte: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
Laboratorul Proteina vegetală,
Str. Academiei, 1; bir. 319, 320, 345, 119
MD 2028, Chişinău
Tel (+373 22) 72-31-68
e-mail: ninafrunze@mail.ru
DirecÅ£ia ştiinÅ£ifică: Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea  alimentară

Scopul cercetărilor: Determinarea parametrilor principali ai eficienÅ£ei fertilităţii şi biogenităţii solului în cadrul asolamentelor furajero-cerealiere

ImportanÅ£a practică: propuneri de tehnologii avansate privind cultivarea  culturilor furajere orientate spre stabilizarea şi refacerea principalilor indici de fertilitate a solului

Echipament şi metode
de cercetare: Termostat POL-ECO CLN 115 (2006), etuva LDO-030E  (2009), agitator Vortex Heidolph Reax Top (2006), agitator magnetic MM3M (1975), balanta KERN EMB (2006), balanta analitica ВЛР-200 (1982), frigider
„Indesit” (2007), microscop „Biolar” (1976), agitator pentru cultivarea submersa (1980), frigider„Indesit”  (2007), lampa bactericidă UV ОБПе-450 (1981).

Echipament al altor instituÅ£ii: cromatograf cu gaz „Agilent” 6890N cuplat cu mas-
spectrometru „Agilent” 5973 (2005), maşini şi utilaje
agricole

Implementări în sectorul agrar:
a) tehnologii de cultivare: lucerna pentru furaj şi seminţe ; ierburi perene graminee pentru seminţe şi furaj.
b) asolamente furajero-cerealiere, ce corespund cerinÅ£elor ecologice ale sistemului organic în agricultură.

Seminar ştiinţific de profil la specialitatea 167.01. Biotehnologie, Bionanotehnologie

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie vă informează că la 19 ianuarie 2018, ora 13.00 în cadrul Seminarului Științific de Profil la specialitatea 167.01. Biotehnologie, Bion...