Academia de Stiinte a Moldovei

Proiecte de cercetare

  • "Evaluarea ecologică a capacităţii de reglare microbiologică a  mediului din solul agrocenozelor asolamentelor şi culturilor permanente” (Programul de Stat, 2007-2008).
  • “Implementarea tehnologiilor de cultivare a ierburilor perene pentru organizarea sistemului primar de producer a seminÅ£elor” (Transfer tehnologic, 2008).

Sustinerea tezei de doctor in stiinte medicale
Se anunţă susÅ£inerea tezei de doctor în științe medicale
Pretendent OLTU IULIAN
Conducător ştiinţific: academician RUDIC VALERIU

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de Biotehnologie Microbiana

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
dedicated to the 70th anniversary of foundation of first research institutions
&nb...