Academia de Stiinte a Moldovei

Tehnologii şi domenii de aplicare

Tehnologii: a fost elaborată şi implementată tehnologia de imobilizare a bacteriilor active Rhodococcus rhodochrous în suport organic (Brevet de invenţie MD 4091); a fost elaborat fotobioreactor pentru descompunerea eficientă a poluanţilor organici în medii contaminate apoase (Brevet de invenţie MD 3911, grand INTAS 05-104-7596).

Materiale: Regulamentul de laborator de obţinere a compusului cu acţiune antimicrobiană – produs al transformaţiei microbiene a sclareolului (2005); Regulamentul de laborator al biodistrucţiei benzotiazolului de către bacteriile active, imobilizate în suport solid hibrid (2010); Regulamentul de laborator de obţinere a compusului cu acţiune antimicrobiană în rezultatul biotransformării sclareolului pe suporturi solide (2010).

Soiuri: 4 tulpini microbiene active brevetate, care asigură descompunerea eficientă a mai multor pesticide si sunt propuse spre valorificare ca principii active în biotehnologiile de decontaminare a agrolandşafturilor de reziduuri ecologice persistente, asigurând puritatea ecologică a producţiei agricole.

Instalaţii: elaborat şi montat fotobioreactorul combinat, cu implicarea proceselor fotocatalitice si microbiologice simultane, pentru degradarea intensivă a substanţelor benzotiazolice din medii apoase (Brevet MD 3911).

Ziua Internationala a Microorganismelor 2019

La 17 septembrie 2019, IMB în colaborare cu Societatea de Microbiologie din Moldova, își propune să participe la celebrarea Zilei Internaționale a Microorganismelor prin organ...

Microbiologii lumii avertizează


Societatea de Microbiologie din Moldova semmnează Declarația de Consens, care proclamă rolul primordial al microorganismelor pentru un viitor durabil ...

DECERNAREA PREMIILOR „CRISTALUL CALITĂȚII” ÎN DOMENIUL CERCETĂRII

La 21 iunie 2019 Agenția Națională a Calității în Educație și Cercetare a decernat diplome de gradul I,II și ...