Academia de Stiinte a Moldovei

Brevete de Invenţie

1. Brevete de Invenţie ale laboratorului (7):
- Brevet de invenţie MD 4091 (2011) Procedeu de obţinere a celulelor de Rhodococcus rhodochrous imobilizate
- Brevet de Invenţie MD 3944 (2009) Tulpină de fungi microscopici Penicillium corylophilum – destructoare a atrazinei şi benzotiazolilor
- Brevet de Invenţie MD 3487 (2008) Tulpină de fungi microscopici Penicillium verrucosum – destructoare a metalaxilului şi benzotiazolilor
- Brevet de Invenţie MD 2364 (2004) Tulpina de fungi Aspergillus alliaceus CNMN FA 01 – destructoare a xenobioticelor
- Brevet de Invenţie MD 680 (1997) Tulpina Penicillium funiculosum – destructoare a fluazifop-butilului”
- Brevet de Invenţie MD 429 (1996) Procedeu de depistare a microorganismelor destructoare ale xenobioticelor
- Brevet de Invenţie F.Ruse 2051961 (1996) Способ выявления микроорганизмов – деструкторов ксенобиотиков

2. Brevete de Invenţie pe cercetarile laboratorului in coautorat (4):
- Brevet de Invenţie MD 3911 (2009) Reactor foto-biocatalitic combinat pentru epurarea distructivă a apelor uzate de la compuşi organici recalcitran
- Brevet de invenţie MD 20 (2009) Metodă de profilaxie şi tratament al locei americane a albinelor
- Brevet de Invenţie MD 3178 (2006) Procedeu de tratare a viţei-de-vie (variante)
- Brevet de Invenţie MD 2867 (2005) Procedeu de tratare a plantelor

Domenii de aplicare: Biotehnologii de purificare şi protecţie a mediului ambiant. Agricultură. Tehnologii autohtone de obţinere a SBA algale.

Potenţialii beneficiari: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Fondul Ecologic Naţional, companiile importatoare de pesticide cointeresate.

Sustinerea tezei de doctor in stiinte medicale
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe medicale
Pretendent OLTU IULIAN
Conducător ştiinţific: academician RUDIC VALERIU

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de Biotehnologie Microbiana

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
dedicated to the 70th anniversary of foundation of first research institutions
&nb...