Academia de Stiinte a Moldovei

Publicaţii relevante

1. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimesina I., Delort A.-M., Besse-Hoggan P., Sancelme M. Removal of Aqueous Benzothiazoles using Immobilized Bacteria. In: Proceedings of 34th AMOP Technical Seminar on Environmental Contamination and Response, Banff, Canada, 2011, p.74-82. www.etc-cte.ec.gc.ca/news/conferences_e.html.
2. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimeşina I., Streapan N., Mamaliga V. Biotransformation of sclareol by immobilized penicillii. In: Simp.şt. «Биологически активные вещества микроорганизмов: прошлое, настоящее, будущее», 2-4 февраля 2011 года, Москва: изд.МГУ, стр.8. ISBN 978-5-317-03531-0.
3. Cincilei A., Rastimeşina I., Tolocichina S., Dragalin I., Mamaliga V., Streapan N. Imobilizarea microorganismelor ca metodă de sporire a eficienţei biotransformării compuşilor organici. In: Conf. Şt. Int. “Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al cunoaşterii moderne”, 6-7 iulie 2011, Chisinău, Moldova, pag.31-32. ISBN 978-9975-106-78-8.
4. Cincilei A., Rudic V., Tolocichina S., Rastimeşina I., Mamaliga V., Streapan N. Studierea glucidelor de cianobacterii şi microalge pentru obţinerea substanţelor bioactive. In: Conf. Şt. Int. “Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al cunoaşterii moderne”, 6-7 iulie 2011, Chisinău, Moldova, pag.33. ISBN 978-9975-106-78-8.
5. Tolocichina S., Cincilei A., Rastimeşina I., Mamaliga V., Streapan N. Tulpini de microorganisme destructoare ale poluanţilor organici. In: Conf. Şt. Int. “Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al cunoaşterii moderne”, 6-7 iulie 2011, Chisinău, Moldova, pag.112-113. ISBN 978-9975-106-78-8.
6. Rastimeşina I., Cincilei A., Tolocichina S., Mamaliga V., Streapan N., Bulimaga V., Rudic V. Preparate de natură glucidică din cianobacterii şi microalge cu proprietăţi antimicrobiene. In: Ştiinţe naturale şi exacte, vol.1, pag.59-62. Rezumatele comunicărilor al Conf. şt. naţională cu part. internaţ. „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”, dedicată aniversării 65 de la fondarea USM, 21-22 septembrie 2011, Chisinău, Moldova. ISBN 978-9975-71-137-1.
7. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimesina I., Dragalin I., Dumbraveanu V., Streapan N., Mamaliga V. Preparation of microbiological agents for organic pollutants removal in wastewater. In: Chem.Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry, 2009, 4 (2), pp.40-43.
8. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimeşina I., Mamaliga V., Dumbraveanu V., Dragalin I. Selection of biocatalysts based on immobilized Rhodococcus cells for organic pollutants removal. In: National Sci.Conf. „Current problems in microbiology and biotechnology”, Oct. 5-6, 2009, Chisinau, p. 106-108.
9. Cincilei A., Rudic V., Tolocichina S., Rastimeşina I., Streapan N. Chemical characters of some microalgal carbohydrate complexes. In: National Sci.Conf. „Current problems in microbiology and biotechnology”, Oct. 5-6, 2009, Chisinau, p.191-192.
10. Delort A.-M., Besse-Hoggan P., Mailhot G., Sancelme M., Combourieu B., Chorao Ch., Covaliova O., Covaliov V., Dragalin I., Bunescu A., Cincilei A., Tolocichina S. Aspects concerning the photo- and biodegradation of benzothiazoles in aquatic compartment. În: Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry,2008, 3 (2), p. 58-64.
11. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimeşina I., Dragalin I., Delort A.-M., Besse-Hoggan P., Sancelme M. The microbial degradation of benzothiazole derivatives, widespread organic pollutants. In: Proc.of VI Int.Sci.Conf. „Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии”, 2-6 iunie 2008, Minsk, Belorusia, Vol.2, p.220-222.
12. Rudic V., Cincilei A., Cepoi L., Cojocari A., Plaţinda V., Streapan N. Despre compoziţia biochimică a unor complexe glucidice algale. In: Studia Universitatis, 2008, nr.7 (17), p.33-38.
13. Tolocichina S., Cincilei A., Siretsanu L., Mamaliga V. Schimbările în complexul microbian al solului la aplicarea erbicidelor. In: Ştiinţa agricolă. 2008, 1, p.14-17.
14. Чинчлей А., Толочкина С., Растимешина И., Драгалин И. Новые продукты микробной трансформации склареола: получение, свойства, оценка. В: Мiкробiологiя i Бiотехнологiя», Одесса, 2007, № 1, сс. 34-39.
15. Dvornikova T., Granatskaia T., Tolocichina S., Sireţanu L., Micu A. Микробная деградация пестицидов. Monografie. Chişinău, Ştiinţa, 1991, 73 p.

Microbiologii lumii avertizează


 Societatea de Microbiologie din Moldova semmnează Declarația de Consens, care proclamă ...