Academia de Stiinte a Moldovei

Ședința Consiliului Științific Specializat 167.01-117


Se anunţă susţinerea tezei de doctor

 

Candidat:

 

BOGDAN Nina,

cercetător științific Direcţia „Tehnologii Alimentare” a Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, doctoranda Institutului de Microbiologie și Biotehnologie

 

 

 

Conducător:

 

RUDIC Valeriu,

Doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician. Om Emerit al Republicii Moldova

Consiliul Știinţific Specializat:

 

 

167.01-117

 

 

 

Tema tezei:

 

VALORIFICAREA TULPINILOR MICROBIENE IZOLATE DIN LAPTE DE CAPRĂ PENTRU APLICARE INDUSTRIALĂ

 

 

 

 Specialitatea:

 

167.01 – Biotehnologie, bionanotehnologie

 

 

 

Data: 05 decembrie 2019

Ora  14 00

Local str. Academiei 1,  Etajul 3, sala 352

Teza de doctorat poate fi consultată la:

Biblioteca Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei „A. Lupan”

Biblioteca Națională a Republicii Moldova

şi pe paginile web:

ANACEC: www.anacip.md; 

IMB: www.imb.asm.md

Autoreferat

Teza de doctor

Microbiologii lumii avertizează


 Societatea de Microbiologie din Moldova semmnează Declarația de Consens, care proclamă ...