Academia de Stiinte a Moldovei

Svetlana Burţeva

Republica Moldova, or. Chişinău, 2030,
str. Titulescu 39, ap. 81
Tel.: (373 22) 73 96 09,
fax: (373 22) 72 57 54 (serv.),
(373 22) 55 12 39 (dom)

 

 

 

 

Activitatea pofesională:
2006-prezent
Cercetător şt. principal, Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M.
1997-2006 Cercetător şt. coordonator, laboratorul Produşi microbieni, Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.
1988-1997 Cercetător şt. superior, laboratorul Produşi microbieni, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.
1986-1988 Cercetător ştiinţific, laboratorul Substanţe Biologic Active, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M. 1976-1986 Cercetător şt. stagiar, laboratorul Substanţe Biologic Active, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.
1967-1976 Preparator, laborant, laborant superior, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.

Studii si stagii profesionale:
2002
Doctor habilitat în biologie, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.
1997 Conferenţiar-cercetător, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.
1986 Doctor în biologie, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.
1972-1976 Doctorantura Institutului de Microbiologie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
1963-1969 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie şi Pedologie;
1952-1963 Şcoala medie or. Chişinău.

Cunoaşterea limbilor străine:
Rusa, Ucraineana, Franceza, Engleza.

Publicaţii:
Autor şi coautor a 360 lucrări ştiinţifice, inclusiv articole, teze, brevete de inventii.

Diverse:
Data nasterii: 06.08.1945
căsătorită, 1 copil.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...