Academia de Stiinte a Moldovei

Tamara Sîrbu

Republica Moldova, or. Chişinău, 2028,
str. Calea Ieşilor 51/3, ap. 26
Tel.: (373 22) 73 96 09,
fax: (373 22) 72 57 54 (serv.),
(373 22) 74 04 98 (dom)

 

 

 

 

Activitatea pofesională:
2004 – prezent
Cercetător ştiinţific superior, Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene,
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M.
2003-2004 Cercetător ştiinţific stagiar, Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene,
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M.
2002-2003 Cercetător ştiinţific stagiar, laboratorul Enzimologie, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.
1993-2001 Specialist biochimist, laboratorul Enzimologie, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.

Studii si stagii profesionale:
2004
Teza de doctor “Particularităţile fiziologo-biochimice de cultivare a unor tulpini de microorganisme producători de enzime lipolitice”.
2001 - 2003 Competitor la Institutul de Microbiologie al AŞM.
1982 - 1987 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie şi Pedologie;

Grad ştiinţific:
Doctor în biologie, specialitatea microbiologie.

Cunoaşterea limbilor străine:
Rusa, Franceza

Publicaţii:
Autor şi coautor a 40 lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 brevete de invenţie.

Diverse:
Data nasterii: 02.04. 1961,
căsătorită, doi copii.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...