Academia de Stiinte a Moldovei

Ana Valuţă

Republica Moldova, or. Chişinău,
str. Cuza Vodă 12/5, ap. 812
Tel.: (373 22) 73 96 09,
fax: (373 22) 72 57 54 (serv.),
(373 22) 56 95 24 (dom)

 

 

 

 

Activitatea pofesională:
2006-prezent Cercetător ştiinţific, Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M.
2004 – 2006 Cercetător ştiinţific stagiar, LICŞ Fotomicrobiologie, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al A.Ş.M.
2000-2003 specialist, LICŞ Fotomicrobiologie, Institutul de Microbiologie al A.Ş.M.

Studii si stagii profesionale:
2001 - 2003 Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Instruire Continuă, Catedra de
Limbi Moderne şi Clasice (Limba Engleză)
2000-2003 Doctorantura Institutului de Microbiologie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
1995-2000 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie şi Pedologie;
1984-1994 Şcoala medie s. Pituşca, Călăraşi

Cunoaşterea limbilor străine:
Rusa, Engleza.

Publicaţii:
Autor şi coautor a 12 lucrări ştiinţifice.

Diverse:
Data nasterii: 22. 11. 1976,
căsătorită.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...