Academia de Stiinte a Moldovei

Brevete de invenţie

1. ChiseliÅ£a Oleg, Usatîi Agafia, ChiseliÅ£a Natalia, Gulea Aurelian. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de drojdie Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20. Br. inv. 4086, BOPI nr.12/2010.
2. ChiseliÅ£a Oleg, Usatîi Agafia, Taran Nicolae, Rudic Valeriu, ChiseliÅ£a Natalia, Adajuc Victoria. Tulpină de drojdie Saccharomyces cerevisiae– sursă de β-glucani. Br. inv. 4048, BOPI nr.6/2010.
3. Molodoi Elena, Usatîi Agafia, ChiseliÅ£a Oleg, Moldoveanu Taisia. Mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de drojdie Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15. Br. inv. 4044, BOPI nr.5/2010.
4. Usatîi Agafia, ChiseliÅ£a Oleg, Crepis Oleg, ChiseliÅ£a Natalia, Usatîi Adrian, Molodoi Elena. Furaj pentru larve şi puiet de peşte. MD 3792, 2008.08.07, BOPI nr.1/2009.
5. Usatîi Agafia, ChiriÅ£a Elena, Molodoi Elena, Moldoveanu Taisia, Cucu Tatiana, Borisova Tamara. Procedeu de obÅ£inere a ergosterolului din drojdii Saccharomyces. MD 3570, G2, 2008.04.30, BOPI nr. 4/2008.
6. Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Moldoveanu Taisia, Borisova Tamara,Topală Lilia. Tulpină de drojdie Saccharomyces carlsbergensis – sursă de steroli. MD 3538, G2, 2008.03.31, BOPI nr. 3/2008.
7. Usatîi Agafia, Molodoi Elena, ChiriÅ£a Elena, Moldoveanu Taisia, Borisova Tamara, GhiÅ£u Dumitru. Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de drojdie Rhodotorula gracilis CNMN-Y-03. MD 3516, G2, 2008.02.29, BOPI nr.2/2008.
8. Usatîi Agafia, Usatîi Adrian, ChiriÅ£a Elena, Crepis Oleg. Furaj pentru larve de ciprinide. MD 2926, 2005.12.31, BOPI nr.12/2005.
9. Usatîi Agafia., Usatîi Marin., Crepis Oleg., ChiriÅ£a Elena. Procedeu de stimulare a vitalităţii icrelor şi larvelor de peşti. MD 2593, 2004.11.30, BOPI nr.11/2004.
10. Turtă Constantin, Mereacre Valeriu, Şova Sergiu, Prodius Denis, Usatîi Agafia, Rudic Valeriu, Topală Lilia, Calcatiniuc Aurica. Trimetanol-hexakis – m- tricloracetato (O,O)- m3 – oxo-difier(III)mangan (II), care manifestă proprietăţi de stimulator al biosintezei productivităţii de biomasă la tulpinile de drojdii din genul Rhodotorula. MD 2283, 2003.10.31.,BOPI nr. 10/2003.
11. Turtă Constantin, Mereacre Valeriu, Şova Sergiu, Prodius Denis, Usatîi Agafia, Rudic Valeriu, Topală Lilia, ChiriÅ£a Elena. Trimetanol-hexakis – m- tricloracetato (O,O)- m3 – oxo-difier(III)nichel(II), care manifestă proprietăţi de stimulator al biosintezei carotenoidelor de tulpinile de drojdii din genul Rhodotorula. MD 2282, 2003.10.31.,BOPI nr. 10/2003.
12. Usatîi A., Calcatiniuc A., Grosu L., Şirşova T. Procedeu de extragere a lipidelor din drojdii. MD 1930, 2002.05.31., BOPI nr. 5/2002.
13. Usatîi A., Calcatiniuc A., Şirşov T., Rudic V., Gulea A., Borisov T. Mediu nutritiv pentru cultivarea drojdiei Sporobolomyces pararoseus. MD 1328, 1999.09.30., BOPI nr. 9/99.
14. Usatîi A., Borisov T., Calcatiniuc A., Şirşova T. Tulpină de drojdie Sporobolomyces pararoseus – sursă de lipide. Brevet de invenÅ£ie MD-892, 1997.12.31., BOPI nr.12/97.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...