Academia de Stiinte a Moldovei

Potenţialul ştiinţific

  Cercetători ştiinţifici
  USATÎI Agafia, doctor habilitat în biologie, prof.cercet., şef laborato


  Activitate de cercetare:
  - Microbiologie: cultivarea microorganismelor, sisteme de control şi dirijare a proceselor biosintetice la microorganisme.
  - Biotehnologie: domeniul produse biologic active microbiene, tehnici de obţinere, separare şi analiză a principiilor bioactive microbiene.
  Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 224 lucrări ştiinţifice, inclusiv 5 monografii, 85 articole în reviste şi culegeri de specialitate de talie internaţională şi republicană, 10 regulamente de laborator şi recomandări metodice, 14 brevete de invenţii.
  Realizările ştiinţifice au fost expuse la Saloanele Mondiale de Invenţii, Tehnologii şi Produse noi din Geneva, Bruxelles, Bucureşti, Iaşi, Chişinău şi menţionate cu medalii de aur, argint şi bronz.
  Distincţii:
  - Diplomă de Onoare a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2004, 2007)
  - Diplomă de gradul întâi a Guvernului Republicii Moldova (2006)
  - Medalia Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei „60 de ani a A.Ş.M.” (2006)
  - Diplomă a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (2007)
  Cunoaşterea limbilor: română, rusă, franceză. ([email protected])

  TOPALĂ Lilia, doctor în biologie, cercetător ştiinţific superior.
  Activitate de cercetare:Microbiologie, specializare în domeniul biologiei drojdiilor, sintezei orientate a fosfolipidelor. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 47 lucrări ştiinţifice, inclusiv 22 articole, 4 brevete de invenţie.
  Distincţii: Laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, anul 2004.
  Cunoaşterea limbilor: română, rusă, franceză. ([email protected])

  MOLODOI Elena, doctor în biologie, conf. cercet.
  Activitate de cercetare:Biotehnologie, specializare în domeniul biologiei drojdiilor, sintezei orientate a sterolilor şi carbohidraţilor. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 25 lucrări ştiinţifice, inclusiv 15 articole, 5 brevete de invenţie.
  Distincţii: Diplomă de gradul întâi a Guvernului Republicii Moldova (2006)
  Cunoaşterea limbilor: română, rusă, franceză.([email protected])

  EFREMOVA Nadejda, doctor în biologie, conf. cercet.
  Activitate de cercetare: Biotehnologie, specializare în domeniul sintezei orientate a carbohidraţilor şi enzimelor antioxidante. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice, inclusiv 7 articole, 2 brevete de invenţie.
  Cunoaşterea limbilor: română, rusă, engleză ([email protected])

  CHISELIŢA Natalia, cercetător ştiinţific stagiar.
  Activitate de cercetare: Biochimie, specializare în domeniul biochimiei drojdiilor. Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice, inclusiv 8 articole, 3 brevete de invenţie.
  Cunoaşterea limbilor: română, rusă, engleză, portugheză. ([email protected])

  CEBOTARENCO Silvia, cercetător ştiinţific stagiar.
  Activitate de cercetare: Microbiologie, specializare în domeniul cultivării dirijate a microorganismelor.

  FULGA Ludmila, cercetător ştiinţific stagiar
  Activitate de cercetare: Biotehnologie, specializare în domeniul sintezei orientate a carbohidraţilor.

  BORISOVA Tamara, specialist microbiolog coordonator
  Activitate de cercetare: Microbiologie, specializare în domeniul cultivării dirijate a drojdiilor şi biosintezei orientate a lipidelor.
  Rezultatele cercetărilor sunt publicate în 77 lucrări ştiinţifice, inclusiv 23 articole, 6 brevete de invenţie.
  Cunoaşterea limbilor: română, rusă, ucraineană.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...