Academia de Stiinte a Moldovei

Informaţii generale


Informaţii generale

Laboratorul Oleobiotehnologie a fost fondat
în a. 1990 în cadrul Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Direcţii de cercetare:
- Biotehnologii de obţinere din drojdii a principiilor bioactive - lipide, fosfolipide, steroli, acizi graşi, carotenoide, carbohidraţi, cu utilizări în industria farmaceutică, alimentară, cosmetologie, zootehnie, etc.
- Biotehnologii pentru conversia deşeurilor vinicole în produse utile.

Obiective specifice:
- Selectarea tulpinilor înalt producătoare de substanţe biologic active.
- Elaborarea procedeelor de cultivare dirijată a drojdiilor cu scopul obţinerii în biomasă a cantităţilor maximale de principii bioactive.
- Optimizarea mediilor de cultură care asigură productivitatea şi biosinteza maximă a principiilor bioactive de către tulpinile selectate.
- Perfecţionarea şi elaborarea procedeelor noi de extracţie şi analiză a principiilor bioactive din biomasa microbiană.
- Elaborarea tehnologiilor de obţinere a produselor bioactive în baza drojdiilor.
- Valorificarea bioproduselor din drojdii în diverse domenii ale economiei ţării.

Metodologia cercetării ştiinţifice.
Cercetările se bazează pe utilizarea metodelor microbiologice de selectare, izolare şi determinare a caracterelor fiziologo-biochimice şi biotehnologice a drojdiilor [Kreger-van-Rij, 1984; Anghel, 1991; Barnett et al.,2000], metodelor de determinare a principiilor bioactive, în particular a carbohidraţilor totali, mananilor, glucanilor [Dey, P.M. & Harborne, J.B. 1993; Thammakiti et al., 2004], proteinelor [Lowry, 1951], lipidelor [Kates, 1986; Usatîi, et al., 2002]; ergosterolului (Лукницкий,1997; Usatîi et al., 2008), altor substanţe biologic active; mediilor de nutriţie utilizate la cultivarea drojdiilor şi substanţelor folosite ca stimulatori, precursori şi inductori ai proceselor de sinteză la drojdii [Kiran et al., 2005; Hong-Zhi Liu et al., 2009].

Echipament de laborator
Microscop BIOLAR, Bioreactor 5 l, Incubatoare, Agitatoare, Spectrofotometru, Fotocolorimetru KФK -3, Milicrom -2, Cromatograf gaz-lichid, Fotocolorimetru KФK -3, Rotavapor Laborota 4000 eco Heidolph, Sterilizator ГЛ 40 МО, Etuvă de vacuum, Balanţă de precizie AQT-250, pH-metru portabil WTW 315i, Centrifugi MPW-310.ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...