Academia de Stiinte a Moldovei

Componenţa laboratorului

În cadrul laboratorului activează 6 colaboratori ştiinţifici dintre care 1 doctor în şt. biologice şi 1 dr. în ştiinţe agricole, 2 cercetători ştiinţifici, 1 cercetător ştiinţific stagiar, 1 specialist coordonator (de bază) cât şi 2 specialişti coordonatori (prin cumul).Onofraş Leonid - şef de laborator, cercet. şt. conf., dr. şt. biologice.

  1. Todiraş Vasile - cercet. şt. conf., dr. şt. agrare
  2. Prisacari Svetlana - cercet. ştiinţific.
  3. Mohova Tatiana - cercet. şt
  4. Lungu Angela-cercet.şt.st.
  5. Coşcodan Mihail - specialist coordonator

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...