Academia de Stiinte a Moldovei

Publicaţii

 • ONOFRAS L., M. IACOBUŢA, VOZIAN V., TODIRAŞ V, S. PRISACARI, T. MOHOVA. Influenţa inoculării cu bacterii azotofixatoare asupra diverselor soiuri de soia.. Академику Л.С. Бергу – 135 лет: Сборник научных статей. Бендеры – 2011. стр. 51-55.
 • ONOFRAŞ L. Microorganismele ca surse generatoare a patologiilor vasculare la plante. „Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane”. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale. Chişinău, 2011. p. 83-84.
 • PRISACARI S.; TODIRAS V.; ONOFRAS L. Acţiunea unor microorganisme din rizosfera soiei asupra productivităţii plantelor. Bul.Ştiinţific . Etnografie , Ştiinţele naturii şi muzeologie. Chişinău, 2010, 10 (23), 198-207. ISBN 9975-940-84-6. ISSN 1857-00-54.
 • ONOFRAS L.; TODIRAS V.; PRISACARI S.; MOHOVA T. Cercetări privind capacitatea de colonizare a solului și plantei de soia de către unele microorganisme de rizosferă. Meredian ing. 2010, nr.3, 25-29. ISSN 1683-853X.
 • ONOFRAS L.; MOHOVA T.; SAMOIL V.; TODIRAS V.; PRISACARI S.; VATAMANU K. Tulpini de bacterii fixatoare de azot la soia. În: Rolul culturilor leguminoase şi furajere în agricultura Republicii Moldova (Mat. conf. intern. Bălţi, 17-18.06.2010). Ch., 2010, p. 146-151.
 • ONOFRAŞ L., BOLOCAN G., MOHOVA T., TODIRAŞ V., ZUZA N., PRISACARIrisacari S. Tulpini de bacterii de nodozităţi de lucernă Rhizobium meliloti utilizate în calitate de fixatori simbiotici de azot. European Exhibition of creativity and Innovaţion. Euro Invent Cataloque „Ed. Tehnopress”, Iaşi, România, 2010
 • TODIRAŞ V., PRISACARI S., ONOFRAŞ L. Influenţa bioregulatorilor naturali asupra germinării seminţelor şi productivităţii plantelor. În: Studia Universitatis. ser. Ştiinţe ale naturii. Chişinău CEP UŞM, 2009, N 1 (21). P. 37-42.
 • ONOFRAŞ L., PRISACARI S., TODIRAŞ V. Acţiunea unor microorganisme din rizosfera soiei asupra productivităţii plantelor. În: Bul.Ştiinţific . Etnografie , Ştiinţele naturii şi muzeologie. Chişinău, 2009, Vol.10 (23). P.198-207.
 • ONOFRAŞ L., TODIRAŞ V., PRISACARI S. Cercetări privind evidenţierea microorganismelor cu capacităţi de transformare a compuşilor fosforului din stare neaccesibilă în forme accesibilă. În cul. Conf. Tehnico- şt. a colaboratorilor, doctoranţilor şi studenţilor. 15-17 noiembrie, Vol. II Chişinău, 2008.- p.76-78.
 • ONOFRAŞ L., TODIRAŞ V., PRISACARI S., MOHOVA T. Soia şi azotul biologic. Buletin informativ I.N.E.I. din RM., Chişinău: IEFS, 2007. -12 p.
 • ONOFRAŞ L., TODIRAŞ V., PRISACARI S. Preparate de origine microbiană pentru nutriţia suplimentară a plantelor. Bul. informativ, Chişinău, INEI, 2003. 3 p.
 • ONOFRAŞ L. Tracheomycosis and a therosclerosis – identical fenomena in different organisms. Roumanian journal of biological sciences. Vol. 1. Nb. 5-6, 1997. p. IX/19
 • ОНОФРАШ Л.Ф., ЯКИМОВА М.Ф., КОВАЛЬЖИУ А.И., ВОЛОСКОВА М.М. Симбиотическая азотфиксация и пути её повышения. Кишинёв, «Штиинца», 1992. 148 стр.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...