Academia de Stiinte a Moldovei

Tolocichina Svetlana

Tolocichina Svetlana Anatolie.
Colaborator ştiinţific superior, doctor în ştiinţe biologice TOLOCICHINA Svetlana Anatolie.


Anul naşterii – 03.07.1946, de naţionalitate rusă, doctor în ştiinţe biologice (1994), cercetător conferenţiar (1997). Absolventă a Institutului Pedagogic din or.Habarovsc, facultatea de Biologie şi Chimie (1971). Activează în institut din anul 1986 în calitate de colaborator ştiinţific inferior, colaborator ştiinţific, apoi colaborator ştiinţific superior al laboratorului Xenobiotransformare; este colaborator ştiinţific superior în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene. Conducătoarea grupului „Cercetări microbiologice” al laboratorului. Specialist în aprecierea impactului compuşilor organici de origine tehnogenă asupra microbiotei solului. Domeniul său de activitate include: izolarea, menţinerea şi cercetarea activităţii biologice a microorganismelor solului; stabilirea tulpinilor de microorganisme-indicatoare ale poluării solului cu pesticide şi deşeuri industriale; selectarea microbilor – destructori ai compuşilor organici.
Menţionată cu 1 Medalie de Bronz şi 1 Diploma de Onoare pentru participare la mai multe expoziţii republicane şi internaţionale de invenţii. Este autor şi coautor a cca 100 lucrări ştiinţifice, inclusiv 1 monografie, 6 brevete de invenţii ale R.Moldova şi Federaţia Rusă, 8 tulpini microbiene de importanţă biotehnologică deponate la CNMN. A efectuat 1 stagiere ştiinţifica (2008) la Universitatea „Blaise Pascal”, Franţa în domeniul descompunerii poluanţilor benzotiazolici. Participantă la proiecte instituţionale şi proiect internaţional INTAS 05-104-7596 (2006-2009).

Publicaţii relevante
:
1. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimesina I., Delort A.-M., Besse-Hoggan P., Sancelme M. Removal of Aqueous Benzothiazoles using Immobilized Bacteria. In: Proceedings of 34th AMOP Technical Seminar on Environmental Contamination and Response, Banff, Canada, 2011, p.74-82. www.etc-cte.ec.gc.ca/news/conferences_e.html.
2. Stepanov V., Burţeva S., Postolachi O., Sîrbu T., Tolocichina S., Slanina V. Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de actinomicete păstrate în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene. II. Influenţa unor metode de conservare asupra menţinerii caracterelor culturale şi proprietăţilor antimicrobiene pentru tulpinile de streptomicete din colecţie. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, 3 (312), 120-128. ISSN 1857-064X.
3. Stepanov V., Burţeva S., Postolachi O., Sîrbu T., Tolocichina S., Slanina V. Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de actinomicete păstrate în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene. I. Selectarea mediilor de protecţie şi revitalizare optime pentru liofilizarea culturilor de streptomicete. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, 1 (310), 128-134. ISSN 1857-064X.
4. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimesina I., Dragalin I., Dumbraveanu V., Streapan N., Mamaliga V. Preparation of microbiological agents for organic pollutants removal in wastewater. In: Chem.Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry, 2009, 4 (2), pp.40-43.
5. Tolocichina S., Cincilei A., Siretsanu L., Mamaliga V. Schimbările în complexul microbian al solului la aplicarea erbicidelor. In: Ştiinţa agricolă. 2008, 1, p.14-17.
6. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimeşina I., Dragalin I., Delort A.-M., Besse-Hoggan P., Sancelme M. The microbial degradation of benzothiazole derivatives, widespread organic pollutants. In: Proc.of VI Int.Sci.Conf. „Современное состояние и перспективы развития микробиологии и биотехнологии”, 2-6 iunie 2008, Minsk, Belorusia, Vol.2, p.220-222.
7. Бурцева С., Сырбу Т., Слэнина В., Толочкина С., Кодряну С. Антагонистические свойства новых штаммов микроорганизмов выделенных из почв Молдовы. B: Мiкробiологiя i Бiотехнологiя, Одесса, 2007, № 1, с. 40-44.
8. Dvornikova T., Granatskaia T., Tolocichina S., Sireţanu L., Micu A. Микробная деградация пестицидов. Monografie. Chişinău, Ştiinţa, 1991, 73 p.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...