Academia de Stiinte a Moldovei

Mămăligă Vera Casian

Specialist microbiolog coordonator MĂMĂLIGA Vera Casian.

Anul naşterii – 22.08.1955, de naţionalitate moldoveancă. Dna Vera Mamaliga activează în laboratorul Xenobiotransformare al institutului din anul 1982 şi a absolvit prin corespondenţă facultatea de agronomie a Universităţii Agrare din Chişinău. În calitate de membră a grupului „Cercetări microbiologice” al laboratorului participă în cercetări ştiinţifice la tematicile instituţionale consacrate transformaţiei microbiologice a compuşilor organici şi separării preparatelor de natură glucidică din mostre algale. Aplică cu succes metodele de inoculare, scontare, separare, izolare a grupurilor diverse de microorganisme, testele de identificare a culturilor bacteriene, metodica experienţelor de câmp.
Dna Vera Mamaliga este coautoarea a 15 publicaţii ştiinţifice.

Publicaţii relevante:

1. Tolocichina S., Cincilei A., Rastimeşina I., Mamaliga V., Streapan N. Tulpini de microorganisme destructoare ale poluanţilor organici. In: Conf. Şt. Int. “Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al cunoaşterii moderne”, 6-7 iulie 2011, Chisinău, Moldova, pag.112-113. ISBN 978-9975-106-78-8.
2. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimeşina I., Streapan N., Mamaliga V. Biotransformation of sclareol by immobilized penicillii. In: Simp.şt. «Биологически активные вещества микроорганизмов: прошлое, настоящее, будущее», 2-4 февраля 2011 года, Москва: изд.МГУ, стр.8. ISBN 978-5-317-03531-0.
3. Rastimeşina I., Cincilei A., Tolocichina S., Mamaliga V., Streapan N., Bulimaga V., Rudic V. Preparate de natură glucidică din cianobacterii şi microalge cu proprietăţi antimicrobiene. In: Ştiinţe naturale şi exacte, vol.1, pag.59-62. Rezumatele comunicărilor al Conf. şt. naţională cu part. internaţ. „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”, dedicată aniversării 65 de la fondarea USM, 21-22 septembrie 2011, Chisinău, Moldova. ISBN 978-9975-71-137-1.
4. Cincilei A., Rudic V., Tolocichina S., Rastimeşina I., Streapan N. Chemical characters of some microalgal carbohydrate complexes. In: National Sci.Conf. „Current problems in microbiology and biotechnology”, Oct. 5-6, 2009, Chisinau, p.191-192.
5. Cincilei A., Tolocichina S., Rastimesina I., Dragalin I., Dumbraveanu V., Streapan N., Mamaliga V. Preparation of microbiological agents for organic pollutants removal in wastewater. In: Chem.Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry, 2009, 4 (2), pp.40-43.
6. Tolocichina S., Cincilei A., Rastimesina I., Streapan N., Mamaliga V. Antimicrobial properties of new preparations of microbial origin. In: Proc. of Scient. Conf. „Biologically active substances: Fundamental and Applied Problems”, Ukraine, Novy Svet, 25-30 mai 2009, p. 434.
7. Tolocichina S., Cincilei A., Siretsanu L., Mamaliga V. Schimbările în complexul microbian al solului la aplicarea erbicidelor. In: Ştiinţa agricolă. 2008, 1, p.14-17.
8. Rudic V., Cincilei A., Cepoi L., Cojocari A., Plaţinda V., Streapan N. Despre compoziţia biochimică a unor complexe glucidice algale. In: Studia Universitatis, 2008, nr.7 (17), p.33-38.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...