Academia de Stiinte a Moldovei

Postolachi Olga

Postolachi Olga Mihail.
Colaborator ştiinţific superior, doctor în ştiinţe biologice POSTOLACHI Olga Mihail.


Anul nasterii 08.04.1980.
Studii:
2009: Teza de doctor “Modificarea caracterelor culturale si biochimice ale unor tulpini de streptomicete după păstrarea îndelungată”.
2003-2006 Doctorantura la Institutul de Microbiologie al AŞM;
1997-2003 Universitatea Agrară de Stat, Facultatea Medicină Veterinară.
Activitate profesionala:
Activează în Institut din 2004 ca cercetător ştiinţific stagiar în laboratorul Oleobiotehnologie, apoi cercetător ştiinţific în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene al IMB al AŞM. În prezent cercetător ştiinţific superior, laboratorul Xenobiotransformare, IMB al AŞM.
Participantă la proiecte naţionale instituţionale şi bilateral FCFB-Moldova (2008-2009).
Bursa Federaţiei Mondiale a Savanţilor (Elveţia), 2006-2007.
Domeniile de activitate ştiinţifică:
Microbiologie. Izolarea şi studierea proprietăţilor culturale, biosintetice şi condiţiilor de păstrarea al actinomicetelor din genul Streptomyces. Investigaţii privind capacitatea microorganismelor de biodegradare a poluanţilor organici persistenţi din mediile naturale. Elucidarea perspectivei de utilizare a biopreparatelor de natură streptomicetică în agricultură şi creşterea animalelor.
Rezultate:
65 lucrări ştiinţifice inclusiv articole, teze şi 1 brevet de invenţii.
Limbi staine cunoscute: rusa, ucrainena, engleza.
e-mail: [email protected]

Publicaţii relevante:
1. Postolaky O., Syrbu T., Poiras N., Baltsat K., Maslobrod S., Boortseva S. Streptomycetes and micromycetes as perspective antagonists of phytopathogens. Abstracts. 64th International Symposium on Crop Protection. Gent, Belgium, 2012, p.156. http://www.iscp.ugent.be/abstracts_2012.pdf
2. Балцат К.К., Постолакий О.М., Плешка Т.А., Бурцева С.А. Биологическая активность новых штаммов стрептомицетов, выделенных из почв Молдовы. Вестник Уральской медицинской академической науки. Тематический выпуск по микробиологии, иммунологии и биотехнологии. Пермь, 4/1(38), 2011, c. 93. ISSN 2073-9125.
3. Poiras N., Postolaky O., Batsat C., Poiras L., Burtseva S. Influence of metabolites of some streptomycetes on the germination of tomato seeds and nematodes of greenhouse. Studii şi comunicări, Ed. „Ion Borcea”, Bacău, 2010 Vol. 23: 33 – 37.
4. Postolakii O. Burtseva S. MM radiation influence upon the growth and lipid formation of Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 and its variants. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2009, Vol. 45, No. 2, pp. 157–160. ISSN 1068-3755.
5. Burţeva S. Sîrbu T., Postolachi O., Şubina V. Antimicrobial properties of micromycetes and streptomycetes fom Moldovan soil. In: Buletinul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Agriculture. 2008, vol. 65 (1), p. 389. Print ISSN 1843-5246; Electronic ISSN 1843-5386.
6. Postolakiy O. Amino acid composition of biomass of strain Streptomyces canosus CNMN-71 and its variant. In: Buletinul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Zootehnie şi Biotehnologii. 2006, vol. 62/2006, p. 306-310. Print ISSN 1843-5262; Electronic ISSN 1843-536X.
7. Бурцева С.А., Маслоброд С.Н., Романова И.М., Кодряну С.Н., Растимешина И.О., Братухина А.А., Постолакий О.М. Перспективы использования актиномицетов для повышения всхожести семян овощных культур. B: Международный симпозиум «Современное состояние и перспективы развития селекции и семеноводства овощных культур». Москва, 2005, с. 389-401.
8. Дарий Г.Е., Бурцева С.А., Буданцев А.И., Растимешина И.О., Марандич Е.П., Постолакий О.М., Братухина А.А. Биопрепараты из стрептомицетов и перспективы использования их в животноводстве. B: Сб. «Ведение животноводства интенсивными методами». Ин-т животноводства НАН Белорусии. 2004, с. 111-114.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...